Open dag onderzoekslocatie Delphy Akkerbouw Noordoost-Nederland 2019

Jaarlijks organiseren wij in de zomer een open dag. Deze is voor iedereen toegankelijk!

In 2020 vindt deze dag plaats op donderdag 10 september.
Actuele informatie 2020 vindt u hier.

 

Kennis is macht, Kennis delen is kracht!

 

Lees meer over de editie 2019:

Met de nieuwe onderzoekslocatie nabij Weerdinge wil Delphy akkerbouw kennis ontwikkelen en delen om het rendement van de akkerbouw verder te optimaliseren. Er wordt onderzoek gedaan die heel erg dicht bij de praktijk ligt en die direct bruikbaar moet zijn voor de akkerbouwer.  Tevens fungeert het bedrijf als schakel tussen onderzoek en praktijk.

Onderzoekslocatie

In 2019 is de open dag op het onderzoeksperceel tussen Weerdinge en Valthe. Op dit perceel vindt praktijkgericht onderzoek plaats. Ontwikkelde kennis passen wij direct toe in de praktijk. Knelpunten worden onder lokale praktijkomstandigheden in onderzoek gelegd. Daarbij handelen wij snel, denken nieuwe ontwikkelingen uit en testen deze.

Contact

Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met:

Ulko Stoll, v/d Grond uitgave beursmagazine  vdgrond@xplant.nl  +31 (0)6 – 204 172 25
Wendy Schalke, standhouders en demonstraties, w.schalke@delphy.nl +31 (0)6 – 53 81 97 72

Program

Tussen 13.00 en 18.00 kunt  u de verschillende bedrijven bezoeken en machines bekijken. De eerste rondleiding start om 13.30 uur. De laatste rondleiding is om 15.30 uur. Op het perceel:

 • Verhoging van de opbrengst en rendabiliteit in diverse akkerbouwgewassen als aardappelen en bieten;
 • Onderzoeken nieuwe technieken en teeltwijzen;
 • Demonstratie spuittechnieken in de praktijk, in relatie tot nieuwe eisen;
 • Aardappelrassendemo;
 • Ontwikkelen van nieuwe duurzame teeltmethodes;
 • Rondleidingen langs de objecten en demo’s, toegelicht door Delphy adviseurs en vertegenwoordigers van de bedrijven, betrokken bij de objecten;
 • Informatiemarkt met betrokken bedrijven vanuit de objecten en uit de sector.

Registratie standhouders

Wilt u met uw bedrijf zichtbaar zijn op onze open dag Onderzoekslocatie Akkerbouw NO, vul dan het formulier in:

  Factuurgegevens:

  Bedrijf (Verplicht)

  Contactpersoon (verplicht)

  Adres (verplicht)

  Postcode (verplicht)

  Plaats (verplicht)

  Telefoon (verplicht)

  E-mail (verplicht)

  Website

  Contactpersoon dag zelf (verplicht)

  Contactpersoon mobiel nummer (verplicht)


  Selecteer uw wijze van deelname:

  plaatsing mechanisatie op het grasland, kosten plek € 450,- (excl. BTW).Een standplek op de informatiemarkt, kosten plek € 450,- (excl. BTW)Een standplek bij de onderzoeken, kosten plek € 450,- (excl. BTW)


  Benodigde ruimte igv uw keuze voor deelname met stand en/of mechanisatie (in lxb mtr):


  Omschrijf in enkele regels uw product:


  Heeft u elektriciteit nodig bij uw stand? (onder voorbehoud beschikbaarheid)

  220V380VNee


  Communicatie mogelijkheden (kopij aanleveren voor 14 aug.)
  Adverteren in beursuitgave vakblad 'v/d Grond', plaatsen advertentie vanaf € 500,-(excl. BTW) wij nemen contact met u op.

  Kwart Advertentie A6 staand formaat, ((prijs op aanvraag)Halve Advertentie A5 liggend formaat (prijs op aanvraag)Hele Advertentie, A4 staand formaat (prijs op aanvraag)als standhouder met uw logo als participant afgebeeld op Bedankt pagina, kosten deelname € 100,-(excl. BTW)


  Wij plaatsen een banner gedurende 4 weken voorgaand aan de open dag onderzoekslocatie Akkerbouw Noord-Oost op de website akkernet.net, kosten € 350,- (excl. BTW)


  Heeft u nog vragen of opmerkingen:


  Ondergetekende machtigt Delphy éénmalig het verschuldigde bedrag (excl. BTW) van zijn / haar IBAN bank/giro-rekeningnummer. NL

  af te schrijven.

  Indien u een factuur toegestuurd wilt krijgen, brengen wij Euro 12,50 administratiekosten in rekening.

  Organiserende partijen