Velddag Onderzoek Akkerbouw Noordoost Nederland 2021

Na de terugblik op de onderzoeken uitgevoerd in 2020 en het online bespreken van de resultaten aan de hand van de brochure met onderzoeksresultaten 2020 zullen we ook in 2021 innovatieve en op de praktijk gerichte onderzoeken aanleggen op ons proefveld in Weerdinge bij Mts Sikken.

Het thema in de onderzoeken is Plantweerbaarheid.

Wij organiseren een open dag, dit jaar op 9 september 2021. Op deze dag kunt u op de hoogte komen van het onderzoek en gaan we veel aandacht schenken aan de weerbaarheid van de gewassen. In 2021 is de open dag op het onderzoeksperceel van Mts Sikken in Nieuw-Weerdinge. Op dit perceel vindt praktijkgericht onderzoek plaats.

Ontwikkelde kennis passen wij direct toe in de praktijk. Knelpunten worden onder lokale praktijkomstandigheden in onderzoek gelegd. Daarbij handelen wij snel, denken nieuwe ontwikkelingen uit en testen deze.

Jaarlijks organiseren wij in de zomer een open dag op onze onderzoekslocatie. Deze is voor iedereen toegankelijk! Kennis is macht, Kennis delen is kracht!

 

De organisatie van de Velddag zal aangepast zijn aan de dan geldende corona-regelgeving.

Program

Naast de reguliere werkzaamheden zijn we de afgelopen weken van april ook weer druk bezig geweest met de aanleg van de proefvelden voor 2021. Zo hebben we in de aardappels proeven liggen met kalibemesting, overbemesting op basis van wat de planten aangeven en rassen. In uien ook proeven met bemesting, zaaiafstanden en rassen. In suikerbieten gaan we weer volop aandacht geven aan de belangrijkste schimmelziekte van de laatste jaren. Daarnaast hebben we in suikerbieten en (poot)aardappelen proeven liggen met diverse plantversterkers. De beregeningsproef in zetmeelaardappelen wordt dit jaar vervolgd.

Tussen 13.00 en 18.00 kunt  u de verschillende bedrijven bezoeken en machines bekijken.

 • Rondleidingen langs het beursplein, de objecten en demo’s, toegelicht door Delphy adviseurs en vertegenwoordigers van de bedrijven, betrokken bij de objecten;
 • Onderzoeken nieuwe technieken en teeltwijzen;
 • Ontwikkelen van nieuwe duurzame teeltmethodes;
 • Beursplein met betrokken bedrijven vanuit de objecten en uit de sector.

Registratie bezoekers

Met onderstaand formulier kunt u zich aanmelden voor deze dag tot uiterlijk 4 september. Het bezoek aan deze dag is gratis.

Mocht de regelgeving omtrent Corona op enige wijze veranderen, dan zullen we de organisatie van deze velddag hierop aanpassen.
Neem de huidige Corona regels serieus. Voelt u zich niet goed, blijf dan aub thuis.

  Aanmelden

  Hierbij meld ik me aan voor open dag Akkerbouw Noordoost op 9 september 2021. (opgave 1 formulier per persoon)


  Tijdvak (1 keuze mogelijk) *

  9 september

  ..
  Met het versturen van dit formulier ga ik akkoord dat mijn gegevens bewaard worden met als enkel doel verwerking en overdracht aan de GGD voor uitvoering van eventueel bron- en contactonderzoek.

  Registratie standhouders

  U kunt zich aanmelden als objecthouder, standhouder of adverteerder via het formulier. Heeft u nog vragen of wilt u op de wervingslijst geplaatst worden, stuur een email naar w.schalke@delphy.nl.

   Factuurgegevens

   Ik wil graag met mijn bedrijf deelnemen aan de velddag op 9 september van onderzoekslocatie Akkerbouw NO in Weerdinge met

   plaatsing mechanisatie op het veld, € 450,- (excl. BTW).demonstratie mechanisatie in het veld € 450,- (excl. BTW)Een stand op het bedrijvenplein op het veld, kosten plek € 450,- (excl. BTW)Als objecthouder wil ik graag ook een stand op het bedrijvenplein € 300,- (:150,- korting op standaardtarief (excl. BTW)

   Gewenste huisvesting op het veld (onder voorbehoud beschikbaarheid)

   n.v.t.ik wil graag een tent huren van de organisatie, Euro 150,-- ex BTWik neem zelf een tent mee, de afmetingen zijn:

   Benodigde ruimte bij keuze voor deelname met stand en/of mechanisatie (in lxb m1):

   Omschrijf in enkele regels uw product:

   Lunchpakket

   Graag ontvangen wij een lunchpakket vanuit de organisatie voor het volgende aantal personen

   Communicatie mogelijkheden

   verlopen: deadline 10 aug. adverteren in beursuitgave van vakblad ‘v/d Grond’.Verlopen, deadline 10 aug. logo als participant afgebeeld op Bedankt pagina,Wel plaatsen wij een banner gedurende 4 weken voorgaand aan de velddag op de website akkernet.net

   Sponsoring van de Open dag Onderzoekslocatie Akkerbouw NO Weerdinge

   als vriend van de velddag plaatsen wij een bord op het perceel, kosten € 250,- (excl. BTW)als hoofdsponsor: Ons bedrijf krijgt een speciale vermelding op website e.a., (vervallen in uitnodiging en magazine) (op aanvraag ivm mogelijkheden)geen interesseIk wil graag op een andere manier naamsbetrokken zijn. U kunt contact opnemen via


   Ondergetekende machtigt Xplant éénmalig het verschuldigde bedrag (excl. BTW) van zijn / haar IBAN bank/giro-rekeningnummer af te schrijven. NL

   Indien u een factuur toegestuurd wilt krijgen, brengen wij Euro 12,50 administratiekosten in rekening.


   N.B. na verzending van het formulier ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving per email. T.z.t. ontvangt u per email op het ingevulde adres meer informatie over opbouwen en afbreken op de velddag.

    

    

    

    

   Aanvulling leveringsvoorwaarden demonstratiedagen geldend voor situatie Covid-19

   Organiserende partijen

   Objecthouders-proefveld

   Standhouders