Landelijke Pootaardappeldag 2020

Pootaardappelen: telen binnen randvoorwaarden

Na eerdere succesvolle edities organiseert Delphy, in samenwerking met de diverse pootgoedaardappelacademies, weer de Landelijke Pootaardappeldag. Voor deze dag nodigen we alle pootgoedtelers van Nederland persoonlijk uit. We verwachten meer dan 300 betrokken pootgoedtelers en andere geïnteresseerden.

Deze dag vindt plaats op 30 januari 2020, vanaf 9.30 uur tot circa 17.00 uur. Locatie ‘t Voorhuys te Emmeloord. Er is extra ruimte gecreëerd voor standhouders. Het thema is: ‘Pootaardappelen: telen binnen randvoorwaarden’.

Programma

Het programma wordt binnenkort bekendgemaakt.

Registratie bezoekers


Registratie deelnemers Landelijke Pootaardappeldag 2020

Bedrijf (Optioneel)

Vestigingsplaats (Optioneel)

Voornaam (verplicht)

Tussenvoegsel

Achternaam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Totaal aanwezig met

personen

Stel uw vraag over virussen en bacteriën!

Registratie standhouders


Registratie standhouder Landelijke Pootaardappeldag 2020

Bedrijf (Verplicht)

Contactpersoon (verplicht)

Adres (verplicht)

Postcode (verplicht)

Plaats (verplicht)

Telefoon (verplicht)

E-mail (verplicht)

Website

Contactpersoon dag zelf (verplicht)

Contactpersoon mobiel nummer (verplicht)

Voor deelname één van de onderstaande mogelijkheden aankruisen:

Hoofdsponsor (nader vast te stellen voorwaarden, neem contact op met Jacob Dogterom)Stand/tafel op bedrijvenplatform en vermelding logo op uitnodiging en andere communicatie-uitingen. (3 deelnemers van uw organisatie hebben gratis toegang, extra personen € 35* ). - € 750,- (excl. BTW)Logo op de uitnodiging en op andere communicatie-uitingen (3 deelnemers van uw organisatie gratis toegang, extra personen € 35,-*). - € 350,- (excl BTW)

Mocht u op een andere manier willen bijdragen, neem dan contact op met Jacob
Dogterom.
*We voeren dit in omdat we de Landelijke Pootaardappeldag graag gratis willen houden voor de pootgoedtelers.


Aandachtspunten
• Wij zijn in totaal met personen aanwezig (opgave i.v.m. de catering).
• LET OP: Mail a.u.b. voor 1 december 2019 uw logo in .eps en .jpg naar j.dogterom@delphy.nl.
• Heeft u goede ideeën of andere wensen, of is iets niet duidelijk, laat het ons dan weten.


De organisatie
Delphy in samenwerking met de diverse Pootaardappelacademies. Contactpersoon: Jacob Dogterom, M 06 53 38 95 07 E j.dogterom@delphy.nl


Ik wil deelnemen als sponsor aan de landelijke Pootaardappeldag 2020 en ga akkoord met onderstaande algemene voorwaarden:

De organisatie is niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak dan ook, ontstaan aan goederen over personen veroorzaakt door of in verband met het deelnemen aan de Pootaardappeldag. Evenmin is de organisatie aansprakelijk voor de schade aan goederen van derden, veroorzaakt door het gebruik van de deelnemer of zijn personeel. De deelnemer vrijwaart de organisatie voor vorderingen van derden. Elke vorm van verzekering, tegen welk risico dan ook, is niet inbegrepen.


Eenmalige machtiging


Ondergetekende machtigt Delphy éénmalig het verschuldigde bedrag (excl. BTW) van zijn / haar IBAN bank/giro-rekeningnummer. NL

af te schrijven.

Indien u een factuur toegestuurd wilt krijgen, brengen wij € 12,50 administratiekosten in rekening.