Landelijke Pootaardappeldag 2020

Pootaardappelen: telen binnen randvoorwaarden

Na eerdere succesvolle edities organiseert Delphy, in samenwerking met de diverse pootgoedaardappelacademies, weer de Landelijke Pootaardappeldag. Voor deze dag nodigen we alle pootgoedtelers van Nederland persoonlijk uit. We verwachten meer dan 300 betrokken pootgoedtelers en andere geïnteresseerden.

30 januari 2020
9.30 – 17.00 uur
‘t Voorhuys te Emmeloord

Thema: Pootaardappelen: telen binnen randvoorwaarden

De pootgoedteelt wordt geconfronteerd met steeds meer eisen. Eisen vanuit de markt, maar ook vanuit de maatschappij. Denk bij dit laatste aan het wegvallen van middelen voor loofdoding, de beperking in luizenmiddelen. Daarnaast wordt er veel gesproken over kringlooplandbouw, circulaire landbouw, natuur inclusieve landbouw. Hoe blijf je als sector en bedrijf in al dit geweld overeind?

In de presentaties gaan diverse sprekers in op de uitdagingen. De heer Verbeek, commissaris van de Koning in Flevoland, zal de dag openen.

Programma

Opening door de heer Verbeek, commissaris van de Koning in Flevoland.

Presentaties:

  • Johan Wander (Delphy) – lessen uit het onderzoek naar nieuwe loofdodingsmethoden
  • Niek Vedelaar (Delphy) – presentatie van resultaten virusonderzoek
  • Kurt Demeulemeester (Inagro, Belgie)  – resultaten van het Belgische pootgoedonderzoek.
  • Pootgoedteler Egbert de Vries uit Groningen – pootgoedteelt
  • Krispijn van den Dries, biologisch pootgoedteler – biologische pootgoedteelt
  • Sigrid Arends (Delphy) – ervaringen met druppelirrigatie in de pootgoedteelt

Registratie bezoekers


Registratie deelnemers Landelijke Pootaardappeldag 2020
-LET OP: dit formulier wordt niet ondersteund door versie 11 en lager van Internet Explorer-

Bedrijf (Optioneel)

Vestigingsplaats (Optioneel)

Voornaam (verplicht)

Tussenvoegsel

Achternaam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Totaal aanwezig met

personen

Stel uw vraag over virussen en bacteriën!

Registratie standhouders


Registratie standhouder Landelijke Pootaardappeldag 2020
-LET OP: dit formulier wordt niet ondersteund door versie 11 en lager van Internet Explorer-

Bedrijf (Verplicht)

Contactpersoon (verplicht)

Adres (verplicht)

Postcode (verplicht)

Plaats (verplicht)

Telefoon (verplicht)

E-mail (verplicht)

Website

Contactpersoon dag zelf (verplicht)

Contactpersoon mobiel nummer (verplicht)

Voor deelname één van de onderstaande mogelijkheden aankruisen:

Hoofdsponsor (nader vast te stellen voorwaarden, neem contact op met Jacob Dogterom)Stand/tafel op bedrijvenplatform en vermelding logo op uitnodiging en andere communicatie-uitingen. (3 deelnemers van uw organisatie hebben gratis toegang, extra personen € 35* ). - € 750,- (excl. BTW)Logo op de uitnodiging en op andere communicatie-uitingen (3 deelnemers van uw organisatie gratis toegang, extra personen € 35,-*). - € 350,- (excl BTW)

Mocht u op een andere manier willen bijdragen, neem dan contact op met Jacob
Dogterom.
*We voeren dit in omdat we de Landelijke Pootaardappeldag graag gratis willen houden voor de pootgoedtelers.


Aandachtspunten
• Wij zijn in totaal met personen aanwezig (opgave i.v.m. de catering).
• LET OP: Mail a.u.b. voor 1 december 2019 uw logo in .eps en .jpg naar j.dogterom@delphy.nl.
• Heeft u goede ideeën of andere wensen, of is iets niet duidelijk, laat het ons dan weten.


De organisatie
Delphy in samenwerking met de diverse Pootaardappelacademies. Contactpersoon: Jacob Dogterom, M 06 53 38 95 07 E j.dogterom@delphy.nl


Ik wil deelnemen als sponsor aan de landelijke Pootaardappeldag 2020 en ga akkoord met onderstaande algemene voorwaarden:

De organisatie is niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak dan ook, ontstaan aan goederen over personen veroorzaakt door of in verband met het deelnemen aan de Pootaardappeldag. Evenmin is de organisatie aansprakelijk voor de schade aan goederen van derden, veroorzaakt door het gebruik van de deelnemer of zijn personeel. De deelnemer vrijwaart de organisatie voor vorderingen van derden. Elke vorm van verzekering, tegen welk risico dan ook, is niet inbegrepen.


Eenmalige machtiging


Ondergetekende machtigt Delphy éénmalig het verschuldigde bedrag (excl. BTW) van zijn / haar IBAN bank/giro-rekeningnummer. NL

af te schrijven.

Indien u een factuur toegestuurd wilt krijgen, brengen wij € 11,50 administratiekosten in rekening.

Organiserende partijen

Hoofdsponsor

Sponsor en standhouder

Sponsor