Landelijke Pootaardappeldag 2018

Delphy organiseert in samenwerking met de diverse Pootaardappelacademies de derde Landelijke Pootaardappeldag, op 18 januari 2018 in Emmeloord (’t Voorhuys). Burgemeester Van der Werff van de gemeente Noordoostpolder opent de Pootaardappeldag. Naast de diverse presentaties is er een nog groter bedrijvenplatform dan voorheen waar diverse bij de pootgoedsector betrokken bedrijven zich presenteren.

Thema

Het thema van deze dag is nog in ontwikkeling, maar is gericht op de innovatieve ontwikkelingen voor een toekomstbestendige pootgoedteelt. Diverse sprekers belichten voor welke uitdagingen de pootgoedtelers staan om nu en in de toekomst hun positie te handhaven. Kwaliteitspootgoed is hierbij essentieel.

Programma

NB: er kunnen nog kleine wijzigingen optreden in het programma!

10.00 uur  Opening door de dagvoorzitter, Jacob Dogterom (Delphy)
10.05 uur Welkomstwoord door Aucke van der Werff, Burgemeester van de gemeente NOP
10.20 uur Hoe kunnen we de virussen en de bladluizen nog de baas blijven? Rene van der Vlugt (WUR)
10.55 uur De nieuwe plantgezondheidsverordening: consequenties voor aardappeltelend Nederland Loes den Nijs (NvWA)
11.30 uur Meten is weten: De invloed van de afmetingen van de pootaardappel op het aantal stengels en de opbrengst. Kasper Schipper (student Van Hall Larenstein)
12.00 uur Resultaten pootgoedacademie Zuidwest-Nederland, Johnny Remijn (Delphy)
12.30 uur  Lunch en bezoek bedrijvenplatform, met dank aan de sponsoren/standhouders
14.00 uur Resultaten pootgoedacademie Flevoland, Paul Hooijman (Delphy)
14.30 uur Wat is optimaal bodemmanagement in de pootaardappelteelt? Aad Termorshuizen (Aad Termorshuizen Consultancy)
15.00 uur  Inundatie, waarom kiest een ondernemer voor deze maatregel? Een ondernemer aan het woord.
15.30 uur Afsluiting
15.45 uur Hapje en drankje en bezoek bedrijvenplatform

Informatie

Jacob Dogterom, 06 53 38 95 07 of j.dogterom@delphy.nl

 

Aanmelden


  Bedrijf (Optioneel)

  Vestigingsplaats (Optioneel)

  Voornaam (verplicht)

  Tussenvoegsel

  Achternaam (verplicht)

  E-mail (verplicht)

  Totaal aanwezig met

  personen

  Organiserende partijen

  Sponsoren, tevens standhouder:

  Sponsoren