Landelijke Dag B-peen 5 oktober 2022

Op weg naar een duurzamere peenteelt!

Compilatie van de dag is te bekijken via Delphy youtube

Op de Delphy Dag B-peen worden verschillende innovaties besproken gericht op bemesting, gewasbescherming, emissie, rassenkeuze en spuittechniek. Deze dag staat daarmee in het teken van verdere verbetering van de teelt met oog op kwaliteit en milieu. Kort na opening starten de rondleidingen, waarin alle objecten worden toegelicht. De informatiemarkt is de hele middag te bezoeken.

De jaarlijkse Landelijke dag B-peen in is dit jaar in Dronten, op een perceel van Aeres Hogeschool. Delphy en vakblad ‘v/d Grond’ organiseren deze op woensdag 5 oktober 2022. De organisatie van de Dag B-peen zal aangepast zijn aan de dan geldende corona regelgeving.

Net als afgelopen jaar organiseren we de dag B-peen waarbij het programma aan kleine groepjes bezoekers tegelijk wordt aangeboden. Hierdoor is er alle ruimte om uw vragen te stellen bij de verschillende objecten en standhouders.

Program

Vaste onderdelen op de Dag B-peen zijn het proefveld waar de bezoekers door de adviseurs van Delphy worden rondgeleid en de objecten toegelicht. Machine demonstraties en de betrokken bedrijven die als standhouder langs het perceel aanwezig zijn, kunnen vervolgens bezocht worden.

Op het proefveld liggen in ieder geval de volgende objecten in de thema’s Bemesting, Afspoeling, Zaaitechniek en Rassen:

 • Onderwerpen:
  • Alternatieve aanpak van echte meeldauw m.b.v. IPM-strategieën;
  • Kalium- en stikstofbemesting met verschillende producten en hoeveelheden;
  • Maatregelen om perceelsemissie te verminderen;
  • Rassenvergelijking peen;
  • Spuittechniek; in beeld brengen spuitbeeld praktijksystemen;
  • Toepassing stikstofbindende bacterie;
  • informatiemarkt

Registratie bezoekers

In verband met het kunnen reguleren van de bezoekers met parkeren en/of (onverhoopt) nieuwe corona regelgeving, verzoeken wij u zich aan te melden via onderstaand formulier.

  Inschrijfformulier Velddag B-peen

  Gegevens (1 formulier per persoon)


  Tijdvak (1 keuze mogelijk) *

  ik kom naar de Dag B-peen op 5 oktober 2022

  ..  Met het versturen van dit formulier ga ik akkoord dat mijn gegevens bewaard worden met als enkel doel verwerking en overdracht aan de GGD voor uitvoering van eventueel bron- en contactonderzoek.

  Registratie standhouders

  Heeft u interesse voor de landelijke dag B-peen in oktober 2022 als objecthouder, standhouder, adverteerder (tot 7 september aanleveren) en bent u benieuwd naar de mogelijkheden om met uw bedrijf aanwezig te zijn deze dag, neem dan contact op via:

  Thijs Brouwer, 06-13 66 96 37, t.brouwer@delphy.nl  (onderzoek akkerbouw )
  Ulko Stoll, 06-20417225, vdgrond@xplant.nl  (vakblad ‘v/d Grond’, standhouders, demo’s)
  Wendy Schalke, 06-53819772, w.schalke@delphy.nl  (organisatie)

  Organiserende partijen

  deelnemende bedrijven