Landelijke Dag B-peen 2021

De jaarlijkse Landelijke dag B-peen in Rutten, Noordoostpolder organiseren Delphy en vakblad ‘v/d Grond’ op woensdag 6 oktober 2021. Veel actuele aspecten van de reguliere en ook biologische peenteelt komen aan de orde. Kennis en innovaties in de breedte van de peenteelt staan centraal!

De organisatie van de Dag B-peen zal aangepast zijn aan de dan geldende corona regelgeving. Net als afgelopen jaar organiseren we de dag B-peen met inachtneming van de regelgeving; het programma wordt aan kleine groepjes bezoekers tegelijk aangeboden in verschillende tijdvakken. Een tijdvak duurde maximaal 2 uur met de rondleiding, koffie of thee en het bezoeken van de standhouders.

U kunt met het aanmeldformulier inschrijven voor één van de tijdvakken, start rondleiding om:

10.00 uur (VOL)
10.30 uur
11.00 uur
11.30 uur
12.00 uur

13.00 uur
13.30 uur
14.00 uur (VOL)
14.30 uur
15.00 uur

Program

Vaste onderdelen op de Dag B-peen zijn het proefveld waar de bezoekers door de adviseurs van Delphy worden rondgeleid en de objecten toegelicht. Machine demonstraties en de betrokken bedrijven die als standhouder langs het perceel aanwezig zijn, kunnen vervolgens bezocht worden. De volgende objecten kunt u in ieder geval bezoeken:

 • Alternatieve aanpak van echte meeldauw m.b.v. biostimulanten
 • Dripirrigatie, met focus op waterkwaliteit (EC-waarde)
 • Kalium- en stikstofbemesting met verschillende producten en hoeveelheden
 • LDS onkruidbestrijding
 • Rassenvergelijking peen
 • Zaailint ten opzichte van conventioneel zaaien
 • Zaailint in combinatie met dripirrigatie (Weergave aangelegd drip object)
 • standhouderslint

Bekijk de terugblik

 

Delphy, vakblad ‘v/d Grond’ en de Peenacademie werken samen in de kennisontwikkeling voor de Peenteelt van nu en later.  De Peenacademie wordt mede mogelijk gemaakt door provincie Flevoland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Registratie bezoekers

Met onderstaand formulier kunt u zich aanmelden voor de Dag B-peen 2021. Het bezoek aan deze dag is gratis. De organisatie van de dag wordt aangepast aan de dan geldende corona regelgeving.

Neem de Corona regels serieus. Voelt u zich niet goed, blijf dan aub thuis.

  Inschrijfformulier Demodag

  Gegevens (1 formulier per persoon)  Tijdvak (1 keuze mogelijk) (verwachte duur bezoek maximaal 2 uur)*

  10.30uur11.00uur11.30uur12.00uur13.00uur13.30uur14.30uur15.00uur

  ..
  Met het versturen van dit formulier ga ik akkoord dat mijn gegevens bewaard worden met als enkel doel verwerking en overdracht aan de GGD voor uitvoering van eventueel bron- en contactonderzoek.

  Registratie standhouders

  U kunt zich alvast aanmelden voor de landelijke dag B-peen in oktober 2021 als objecthouder, standhouder, adverteerder (tot 1 september aanleveren). Heeft u nog vragen over mogelijkheden om met uw bedrijf aanwezig te zijn deze dag, neem dan contact op via:

  Thijs Brouwer, 06-13 66 96 37, t.brouwer@delphy.nl  (onderzoek akkerbouw )
  Ulko Stoll, 06-20417225, vdgrond@xplant.nl  (vakblad ‘v/d Grond’, standhouders, demo’s)
  Wendy Schalke, 06-53819772, w.schalke@delphy.nl  (organisatie)

   Factuurgegevens

   Ik wil graag met mijn bedrijf deelnemen aan de Landelijke dag B-peen op 6 oktober in de NOP

   Selecteer uw wijze van deelname:

   plaatsing mechanisatie langs het perceel, € 450,- (excl. BTW).demonstratie mechanisatie in het veld € 450,- (excl. BTW)Een stand langs het perceel, kosten plek € 450,- (excl. BTW)Als objecthouder wil ik graag ook een stand langs het perceel € 300,- (:150,- korting op standaardtarief (excl. BTW)

   Gewenste huisvesting langs het perceel (onder voorbehoud beschikbaarheid)

   ik neem zelf een tent mee, de afmetingen zijn:

   ik wil graag een tent huren van de organisatie, Euro 250,-- ex BTWn.v.t.

   Benodigde ruimte bij keuze voor deelname met stand en/of mechanisatie (in lxb m1):

   Omschrijf in enkele regels uw product:

   Communicatie mogelijkheden (kopij aanleveren 6 weken voor de datum desbetreffende velddag)

   Adverteren in beursuitgave van vakblad ‘vd/ Grond’.Logo als participant afgebeeld op Bedankt pagina,Wij plaatsen een banner gedurende 4 weken voorgaand aan de velddag op de website akkernet.net

   Sponsoring van de

   Landelijke dag B-peen


   als vriend van de velddag plaatsen wij een bord op het perceel, kosten € 250,- (excl. BTW)als hoofdsponsor: Ons bedrijf krijgt een speciale vermelding op website, in uitnodiging en magazine e.a (op aanvraag ivm mogelijkheden)Ik wil graag op een andere manier naamsbetrokken zijn. U kunt contact opnemen via


   Ondergetekende machtigt Xplant éénmalig het verschuldigde bedrag (excl. BTW) van zijn / haar IBAN bank/giro-rekeningnummer af te schrijven. NL

   Indien u een factuur toegestuurd wilt krijgen, brengen wij Euro 12,50 administratiekosten in rekening.


   N.B. na verzending van het formulier ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving per email. T.z.t. ontvangt u per email op het ingevulde adres meer informatie over opbouwen en afbreken op de velddag.

    

    

    

    

    

    

   Aanvulling leveringsvoorwaarden demonstratiedagen geldend voor situatie Covid-19

   Organiserende partijen

   Objecthouders

   Standhouders