Innovatiedag Pioenroos 22 april 2022

Tijd voor Pioen op 22 april 2022

In een rondleiding in kleine groepen werden alle objecten toegelicht die aangelegd zijn op het demoveld. Was u verhinderd deze dag en wilt u wel op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in Pioenroos, schrijf u in voor de nieuwsbrief.

  Interesse Pioenroos

  Gegevens (1 formulier per persoon)  Houd mij op de hoogte van de ontwikkelingen mbt de innovatiedag Pioenroos*

  nieuwsbrief Pioenroos

  ..
  Met het versturen van dit formulier ga ik akkoord dat mijn gegevens gebruikt worden voor het toezenden van de nieuwsbrief Pioenroos en de speciale uitgave Innovatiedag Pioenroos via vakblad 'v/d Grond'

  Vernieuwen van kennis

  Delphy en vakblad ‘v/d Grond’ organiseerden gezamenlijk de Innovatiedag Pioenroos. Van Aert Flowers BV is ons gastbedrijf geweest op Bouwluststraatje 15 in Breda voor deze dag vol demonstraties en innovatieve objecten.Pioenroos is de fase van bijteelt ruimschoots ontstegen. Met meer dan 150 telers waarvan het merendeel ieder jaar een perceel van de meerjarige teelt pioenrozen heeft staan en de grootste telers zich hebben gespecialiseerd in deze teelt wordt ook de behoefte aan kennis “specifiek voor de teelt van pioenroos” steeds groter. Het volstaat niet meer toepassingen te gebruiken die in vergelijkbare teelten van andere zomerbloemen worden ingezet.

  Van Aert Flowers BV heeft voor de verschillende demo’s op deze innovatiedag  een perceel beschikbaar gesteld. Delphy heeft diverse onderzoeksobjecten  aangelegd. Op de Innovatiedag Pioenroos waren de onderzoeksobjecten en andere innovaties in de Pioenroos te bezoeken en werden deze toegelicht  door de adviseurs en onderzoekers van Delphy.

  Vaste onderdelen op deze dag zijn onder andere objecten ter bestrijding en voorkoming van verschillende aaltjessoorten en schimmelziekten, vochthuishouding, afdekmaterialen en heetstookbehandelingen. Ook zijn verschillende bedrijven aanwezig met een stand en is er de mogelijkheid om uw spuitlicentie te verlengen. Gecombineerd met het objectenveld en de informatiemarkt is er aandacht voor data-gedreven telen mbv QMS, mechanische onkruidbestrijding, grondbewerking en spuittechniek.

  Vanuit ‘v/d Grond’ is er in 2021 een speciale pioeneditie van het vakblad verschenen. De uitgave 2022 is begin april verzonden. Wilt u deze ook ontvangen, vraag een exemplaar bij de stand van vakblad ‘v/d Grond’ op 22 april in Breda of stuur een email naar vdgrond@xplant.nl.

  Program

  Onderwerpen op deze dag zijn:

  • Voor behoud en verbetering van bodemgezondheid vanuit de (internationale) projecten Agro Fossil Free, Best4soil en Leve(n)de Bodem Brabant is er een demonstratie afdekmaterialen.
  • (Duurzame) bestrijding van schimmels en onkruiden.
  • Bemestingsdemonstratie met verschillende producten.
  • Vochtsensoren en vochthuishouding; vier sensoren zijn tussen het gewas in de bodem geplaatst om de voor- en nadelen van de verschillende vochtsensoren te demonstreren.
  • QMS-water: Een model waarmee de irrigatie kan worden aangestuurd. Gebaseerd op o.a. data uit sensoren, gewasparameters, bodemkarakteristieken, weersverwachting e.d. Het model geeft per dag aan wat het vochttekort of – overschot per perceel is en waarmee de juiste hoeveelheid water op het juiste moment kan worden toegepast.
  • Vervroegingsmogelijkheden in de teelt waarmee tunnels een veel gebruikte mogelijkheid is. In het veld liggen objecten met ook vliesdoek in verschillende diktes.
  • Tweede groei-jaar van de pioenen die verschillende heetstookbehandelingen hebben ondergaan voordat ze in 2021 zijn geplant.

  Naast de demonstraties is er ook een bedrijvenmarkt. Ook is er de mogelijkheid tot spuitlicentieverlenging, onderdeel teelt, bezoeken we de sorteer- en bosmachine van Van Aert Flowers en krijgt u informatie over het meer toepassen van fossiel-vrije energie bronnen.

   

   

  Registratie bezoekers

  Met onderstaand formulier kunt u zich aanmelden voor deelname aan de rondleiding op de Innovatiedag Pioenroos op 22 april 2022. Het bezoek aan deze dag is gratis. Wilt u ook deelnemen aan de spuitlicentieverlenging, kies dan een tijdvak in de ochtend, u ontvangt daarvoor de factuur of incasso voor het genoemde bedrag.

  Mocht de regelgeving omtrent Corona op enige wijze veranderen, dan zullen we de organisatie van de innovatiedag hierop aanpassen. Neem de huidige Corona regels serieus. Voelt u zich niet goed, blijf dan aub thuis.

  Er zijn verschillende tijdvakken waarop u aan de rondleiding kunt deelnemen.

  9.00uur start rondleiding (met spuitlicentie verlenging). Registratie 8.45 uur
  10.00uur start rondleiding (met spuitlicentieverlenging). Registratie 9.45uur

  13.30uur start rondleiding. Registratie 13.15 uur
  14.30uur start rondleiding. Registratie 14.15 uur

  Meld u direct aan of lees meer over het programma. Aanmelden

   Aanmeldformulier | Innovatiedag Pioenroos 22 april 2022

   Gegevens (1 formulier per persoon)

   Ja, ik kom naar de innovatiedag Pioenroos en kies hier voor mijn tijdvak in de middagJa, ik kom naar de innovatiedag Pioenroos en wil dat deze meetelt voor mijn spuitlicentie, onderdeel Teelt; ik betaal € 75,- excl. btw en kies hiervoor mijn tijdvak in de ochtend.

   Mijn voorkeur van het tijdblok is:
   8.45uur registreren spuitlicentie en 9.00uur aanvang rondleiding9.45uur registreren spuitlicentie en 10.00uur aanvang rondleiding14.15uur registratie, waarna 14.30uur aanvang rondleiding

   Een bijeenkomst telt slechts mee wanneer, als op het moment van deelname de licentie Uitvoeren of Bedrijfsvoeren geldig is (zie datum op uw licentie).

   Informatie over het aantal te volgen bijeenkomsten kunt u vinden door in te loggen op de site van Bureau Erkenningen: www.erkenningen.nl

   (Factuur)gegevens

   Ik machtig Delphy om het factuurbedrag éénmalig (verhoogd met btw) af te schrijvenIk maak geen gebruik van automatische incasso en betaal € 11,50 extra aan administratiekosten.Ik neem alleen deel aan de rondleiding, deze is zonder kosten

   NL


   Met het versturen van dit formulier ga ik akkoord dat mijn gegevens bewaard worden met als enkel doel verwerking en overdracht aan de GGD voor uitvoering van eventueel bron- en contactonderzoek.

    

   Registratie standhouders

   Meer informatie over de objecten:

   Job Jacobs: M. +31 (0)6 53 42 72 33      E  J.Jacobs@delphy.nl

   Malu Steenwijk: M. +31 (0)6  82 62 40 21 E m.steenwijk@delphy.nl

    

   Wilt u als standhouder of demonstratie aanwezig zijn, of adverteren in vakblad ‘v/d Grond’  speciale editie Pioenroos, neem dan contact op (voor 18 maart) met:

   Ulko Stoll, 06-20417225, vdgrond@xplant.nl (vakblad ‘v/d Grond’)

   Wendy Schalke, 06-53819772, w.schalke@delphy.nl (standhouders, organisatie)

   Organiserende partijen

   Standhouders