Innovatiedag Pioenroos 2021

Tijd voor Pioen op 3 september 2021

Delphy en vakblad ‘v/d Grond’ organiseren gezamenlijk de Innovatiedag Pioenroos. Van Aert Flowers BV is ons gastbedrijf op Bouwluststraatje 15 in Breda voor deze dag vol demonstraties en innovatieve objecten.

In een rondleiding in kleine groepen worden alle objecten toegelicht die aangelegd zijn op het demoveld. Er zijn verschillende tijdvakken waarop u aan de rondleiding kunt deelnemen.  Opgeven voor de rondleiding met spuitlicentie verlenging is mogelijk t/m 1 september.

9.00uur start rondleiding (met spuitlicentie verlenging). Registratie 8.45 uur
10.00uur start rondleiding (met spuitlicentieverlenging). Registratie 9.45uur

13.30uur start rondleiding. Registratie 13.15 uur (VOL)
14.30uur start rondleiding. Registratie 14.15 uur.

Meld u direct aan of lees meer over het programma. Aanmelden

Vernieuwen van kennis

Pioenroos is de fase van bijteelt ruimschoots ontstegen. Meer dan 150 telers hebben ieder jaar een perceel van de meerjarige teelt pioenrozen staan waarbij de grootste telers zich hebben gespecialiseerd  in deze teelt. Daarmee wordt ook de behoefte aan kennis “specifiek voor de teelt van pioenroos” steeds groter. Het volstaat niet meer toepassingen te gebruiken die in vergelijkbare teelten van andere zomerbloemen worden ingezet.

Van Aert Flowers BV heeft voor de verschillende demo’s op deze innovatiedag  een perceel beschikbaar gesteld. Delphy heeft diverse onderzoeksobjecten  aangelegd. Op de Innovatiedag Pioenroos  zijn de onderzoeksobjecten en andere innovaties in de Pioenroos te bezoeken en worden deze toegelicht  door de adviseurs en onderzoekers van Delphy.

Vaste onderdelen op deze dag zijn onder andere objecten ter bestrijding en voorkoming van verschillende aaltjessoorten en schimmelziekten, vochthuishouding, afdekmaterialen en heetstookbehandelingen. Ook wordt er een bedrijvenmarkt georganiseerd en is er de mogelijkheid om uw spuitlicentie te verlengen. Gecombineerd met het objectenveld en de informatiemarkt is er aandacht voor data-gedreven telen mbv QMS, mechanische onkruidbestrijding, grondbewerking en spuittechniek.

Vanuit ‘v/d Grond’ is eerder dit jaar een speciale pioeneditie van het vakblad verschenen welke ook u kunt ontvangen. Stuur een email naar vdgrond@xplant.nl

Meer informatie over de objecten:

Job Jacobs: M. +31 (0)6 5342 72 33      E  J.Jacobs@delphy.nl

Program

Op een perceel van Van Aert Flowers BV zijn begin maart verschillende onderzoeks- en demo-objecten aangelegd:

– uitplanten van pioenen die verschillende heetstookbehandelingen hebben ondergaan;

– innovaties vanuit de (internationale) projecten Best4soil, Leve(n)de Bodem Brabant en perceelemissies Noord-Brabant;

– groenbemesters, ter bestrijding en voorkoming van verschillende aaltjessoorten en schimmelziekten;

– vochthuishouding en perceelemissie

– spuittechnieken;

– QMS en sensoren;

– Mechanische onkruidbestrijding met de Treffler eg in de Pioenrozen;

– De Garford Side Shift in combinatie met de Garford Robocrop camera met computer vormen de basis van de machine. De camerabeelden worden door de computer verwerkt om de hogere concentraties te vinden van de groene pixels;

– De Väderstad Carrier is een schijveneg die veel wordt gebruikt voor het maken van een goed zaaibed en om met hoge snelheid een voorbewerking te realiseren;

Ook is er een bedrijvenmarkt om te bezoeken en kunt u in de ochtend uw spuitlicentie verlengen.

 

 

 

Registratie bezoekers

Met onderstaand formulier kunt u zich aanmelden voor deelname aan de rondleiding op de Innovatiedag Pioenroos op 3 september 2021. Het bezoek aan deze dag is gratis. Wilt u ook deelnemen aan de spuitlicentieverlenging, kies dan een tijdvak in de ochtend, u ontvangt daarvoor de factuur of incasso voor het genoemde bedrag. Opgeven voor spuitlicentie verlenging kan uiterlijk t/m 1 september.

Mocht de regelgeving omtrent Corona op enige wijze veranderen, dan zullen we de organisatie van de innovatiedag hierop aanpassen.
Neem de huidige Corona regels serieus. Voelt u zich niet goed, blijf dan aub thuis.

  Aanmeldformulier | Innovatiedag Pioenroos 3 september 2021

  Gegevens (1 formulier per persoon)

  Ja, ik kom naar de innovatiedag Pioenroos en kies hier voor mijn tijdvak in de middagJa, ik kom naar de innovatiedag Pioenroos en wil dat deze meetelt voor mijn spuitlicentie, onderdeel Teelt; ik betaal € 75,- excl. btw en kies hiervoor mijn tijdvak in de ochtend.

  Mijn voorkeur van het tijdblok is:
  8.45uur registreren, 9.00uur aanvang rondleiding9.45uur registreren, 10.00uur aanvang rondleiding14.15uur registratie, 14.30uur aanvang rondleiding

  Een bijeenkomst telt slechts mee wanneer, als op het moment van deelname de licentie Uitvoeren of Bedrijfsvoeren geldig is (zie datum op uw licentie).

  Informatie over het aantal te volgen bijeenkomsten kunt u vinden door in te loggen op de site van Bureau Erkenningen: www.erkenningen.nl

  (Factuur)gegevens

  Ik machtig Delphy om het factuurbedrag éénmalig (verhoogd met btw) af te schrijvenIk maak geen gebruik van automatische incasso en betaal € 11,50 extra aan administratiekosten.Ik neem alleen deel aan de rondleiding, deze is zonder kosten

  NL


  Met het versturen van dit formulier ga ik akkoord dat mijn gegevens bewaard worden met als enkel doel verwerking en overdracht aan de GGD voor uitvoering van eventueel bron- en contactonderzoek.

  Registratie standhouders

  Deelnemen: Via onderstaand inschrijfformulier kunt u zich inschrijven voor de volgende objecten en de bedrijvenmarkt

  Wilt u adverteren in de speciale pioenroos editie van ‘v/d Grond’ , stuur uw aanvraag naar vdgrond@xplant.nl.

  Uw product kan meegenomen worden in de verschillende objecten:
  – groenbemesters, ter bestrijding en voorkoming van verschillende aaltjessoorten en schimmelziekten;
  – bodemgezondheid en plantweerbaarheid
  – vochthuishouding;
  – bemesting;
  – duurzame) bestrijding ziekten en plagen;
  – mechanische onkruidbestrijding;
  – grondbewerking;
  – Bedrijvenmarkt met standhouders en stilstaande machines.

  Staat het object relevant voor uw product er niet bij, neem dan contact op met Job Jacobs via 0653427233 of Erwin Buschgens via 06 204 252 37

   Ik wil graag met mijn bedrijf deelnemen aan de Innovatiedag Pioenroos 3 september 2021

   Selecteer uw wijze van deelname:

   deelname met een object in het gewas Pioenroos, kosten obv nacalculatiestandhouder op de bedrijvenmarkt € 650,- (excl. BTW)plaatsing mechanisatie op de bedrijvenmarkt, € 650,- (excl. BTW).Als objecthouder wil ik graag ook een stand op de bedrijvenmarkt € 650,- (excl. BTW)

   Benodigde ruimte bij keuze voor deelname met stand en/of mechanisatie (in lxb m1):

   Omschrijf in enkele regels uw product:

   Communicatie mogelijkheden (kopij aanleveren (12 maart) 6 weken voor de innovatiedag Pioenroos)

   Adverteren in beursuitgave van vakblad ‘vd/ Grond’.Logo als participant afgebeeld op Bedankt pagina,Wij plaatsen een banner gedurende 4 weken voorgaand aan de innovatiedag op de website akkernet.net

   Sponsoring van de

   Innovatiedag Pioenroos


   als vriend van de innovatiedag plaatsen wij een bord op het perceel, kosten € 250,- (excl. BTW)als hoofdsponsor: Ons bedrijf krijgt een speciale vermelding op website, in uitnodiging en magazine e.a (op aanvraag ivm mogelijkheden)Ik wil graag op een andere manier naamsbetrokken zijn. U kunt contact opnemen via


   Factuurgegevens

   Ondergetekende machtigt Delphy éénmalig het verschuldigde bedrag (excl. BTW) van zijn / haar IBAN bank/giro-rekeningnummer af te schrijven. NL

   Indien u een factuur toegestuurd wilt krijgen, brengen wij Euro 11,50 administratiekosten in rekening.


   N.B. na verzending van het formulier ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving per email. T.z.t. ontvangt u per email op het ingevulde adres meer informatie over opbouwen en afbreken op de innovatiedag.

    

    

   Aanvulling leveringsvoorwaarden demonstratiedagen geldend voor situatie Covid-19

   Organiserende partijen

   Objecthouders

   Standhouders