Driftreducerende Spuittechnieken Landelijke themadag 2021

Telers hebben praktische informatie nodig om de keuze te kunnen maken voor een bedrijfsspecifieke verantwoorde driftreducerende spuittechniek en effecten van de keuze op mogelijke effecten van de bespuiting, met duidelijk keuze advies.

De komende jaren worden metingen verricht en op verschillende demonstratiedagen en informatiebijeenkomsten het werkresultaat toegelicht van de technieken in de voorgeschreven eisen m.b.t. spuitdruk. Daarbij wordt ook een vergelijk gemaakt van de effectiviteit in verschillende gewassen en toepassing om telers voor de eigen bedrijfssituatie met verschillende gewassen en toepassingsomstandigheden een verantwoorde keuze te kunnen laten maken uit oogpunt van emissiereductie, effectiviteit, investeringen en kosten en praktische toepasbaarheid.

 

Brancheorganisatie Akkerbouw financiert dit project in het kader van Actieplan Plantgezondheid en onderschrijft het belang om emissies vanaf erf en perceel te beperken ten einde juist middelen te kunnen behouden, die anders verdwijnen bij normoverschrijdingen.

Programma

 • Alle erkende technieken in de praktijk in verschillende gewassen en gewasstadia worden gedemonstreerd.
 • Resultaten worden gepresenteerd en toegelicht van eerder uitgevoerde toepassingen, waarbij de indringing en bedekking van de verschillende technieken wordt bekeken. Daarvoor worden de technieken vooraf in een lang en kort gewas toegepast en het resultaat vastgelegd. Het sluit hierbij aan op een praktijkonderzoek

De organisatie verwacht hiermee u als teler, die voor de beslissing staat van investeren in nieuwe spuittechniek een richting aan te kunnen geven en te voorzien van de laatste informatie.

Registratie bezoekers

Met onderstaand formulier kunt u zich aanmelden voor de Spuittechniekdag. Het bezoek aan deze dag is gratis. De organisatie van de dag wordt aangepast aan de dan geldende corona regelgeving.

Neem de Corona regels serieus. Voelt u zich niet goed, blijf dan aub thuis

  Aanmeldformulierformulier bezoekers Spuittechniekdag

  Gegevens (1 formulier per persoon)  Tijdvak (1 keuze mogelijk)*

  9 september

  ..
  Met het versturen van dit formulier ga ik akkoord dat mijn gegevens bewaard worden met als enkel doel verwerking en overdracht aan de GGD voor uitvoering van eventueel bron- en contactonderzoek.

  Registratie standhouders

  U kunt zich aanmelden voor demonstratie via het formulier. Heeft u nog vragen, neem dan contact op met Herman Krebbers per mail h.krebbers@delphy.nl.

   Factuurgegevens

   [mail* contactpersoon-email]

   Ik wil graag met mijn machine deelnemen aan de themadag driftredurende spuittechnieken op 9 september in Dronten en ga akkoord met het deelnamebedrag van Euro 200,00 excl. BTW.

   Omschrijf in enkele regels uw techniek:

   Machine en techniek specificaties (merk, type, techniek, …):

   Wij hebben wel / geen interesse in testen/metingen van onze machine

   ja, ik laat graag mijn machine testennee

   Communicatie mogelijkheden (kopij aanleveren 6 weken voor de datum desbetreffende velddag)


   Ondergetekende machtigt Delphy BV éénmalig het verschuldigde bedrag (excl. BTW) van zijn / haar IBAN bank/giro-rekeningnummer af te schrijven. NL

   Indien u een factuur toegestuurd wilt krijgen, brengen wij Euro 11,50 administratiekosten in rekening.


   N.B. na verzending van het formulier ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving per email. T.z.t. ontvangt u per email op het ingevulde adres meer informatie over opbouwen en afbreken op de velddag.

    

    

    

   Aanvulling leveringsvoorwaarden demonstratiedagen geldend voor situatie Covid-19

   Organiserende partijen