Dé Landelijke middag B-peen

‘De mogelijkheden van Peen telen met zo beperkt mogelijke inzet van chemische bestrijding ’

Op woensdag 7 oktober 2020 is de jaarlijkse Landelijke open middag B-peen in de Noordoostpolder, georganiseerd door Delphy en vakblad ‘v/d Grond’. Veel actuele aspecten van de peenteelt komen aan de orde.

Informatie

Johan Wander, 06-51376489, j.wander@delphy.nl of
Ulko Stoll, 06-20417225, vdgrond@xplant.nl of
Wendy Schalke, 06-53819772, w.schalke@delphy.nl

Programma

Nu al bekend zijn de volgende onderdelen op 7 oktober:

  • Diverse onderzoeken toegelicht met de mogelijkheden van beperkte chemische bestrijding;
  • Vervolg de nieuwe, Zweedse teeltmethode, gericht op klimaatadaptatie;
  • Rassenvergelijking peen, met nieuwe aanbieders van rassen;
  • Gebruik van zaaimat en invloed op weggroei;
  • Bij een onkruiddemo zullen de effecten van verschillende toepassingen toegelicht worden;

Verschillende bedrijven zijn aanwezig om hun producten toe te lichten. Voor alle peentelers is er veel interessants te zien en te horen: kennis en innovaties in de breedte van de peenteelt staan centraal!

 

Delphy, vakblad ‘v/d Grond’ en de Peenacademie werken samen in de kennisontwikkeling voor de Peenteelt van nu en later.  De Peenacademie wordt mede mogelijk gemaakt door provincie Flevoland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Registratie standhouders

Binnenkort kunt u zich als standhouder / objecthouder aanmelden via het online formulier. Wilt u tzt de informatie ontvangen of heeft u nu vragen, neem dan contact op via w.schalke@delphy.nl

Organiserende partijen

Standhouders