Dé Landelijke dag B-peen 2020

Samen op weg naar weerbare gewassen’

Op woensdag 7 oktober 2020 is de jaarlijkse Landelijke dag B-peen in Rutten, Noordoostpolder georganiseerd door Delphy en vakblad ‘v/d Grond’. Veel actuele aspecten van de regulieren en ook biologische peenteelt zijn aan de orde gekomen.
De dag B-peen hebben we kunnen organiseren met inachtneming van de corona regelgeving; het programma is aan kleine groepjes bezoekers tegelijk aangeboden in verschillende tijdvakken. Een tijdvak duurde maximaal 2,5 uur voor de rondleiding, koffie of thee en het bezoeken van de standhouders.

De ruim 100 bezoekers in verschillende tijdsblokken over de gehele dag verdeeld zijn rondgeleid langs de volgende objecten waarbij ieder object is toegelicht door het betrokken bedrijf of een adviseur van Delphy.

Program

Objecten die op het peen perceel zijn aangelegd en toegelicht op 7 oktober:

  • Wortelluis bestrijden met beperkte chemie, de mogelijkheden met Batavia (Bayer);
  • Zweedse teeltmethode, gericht op klimaatadaptatie; nieuw in 2019, nu het vervolg
  • Rassenvergelijking peen, met nieuwe aanbieders van rassen w.o. Carosem;
  • Demo Trianum (Koppert) en een andere Trichoderma schimmel
  • Boerenrassendemo (ism de Peenacademie);
  • Stikstofbemesting (of niet) (ism de Peenacademie);
  • Dripirrigatie
  • Onkruiddemo in verschillende toepassingen;
  • Verschillende bedrijven zijn aanwezig om hun producten toe te lichten.

Voor alle peentelers is er veel interessants te zien en te horen: kennis en innovaties in de breedte van de peenteelt staan centraal!

Weergave landelijke middag B-peen in 2019. Deze werd georganiseerd in Espel:

Delphy, vakblad ‘v/d Grond’ en de Peenacademie werken samen in de kennisontwikkeling voor de Peenteelt van nu en later.  De Peenacademie wordt mede mogelijk gemaakt door provincie Flevoland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Registratie bezoekers

 

 

Registratie standhouders

Kon u er als bedrijf niet bij zijn dit jaar, u kunt zich alvast aanmelden voor de landelijke dag B-peen in oktober 2021 als objecthouder, standhouder, adverteerder. Heeft u nog vragen, stuur deze per email naar w.schalke@delphy.nl.

Informatie

Johan Wander, 06-51376489, j.wander@delphy.nl of
Ulko Stoll, 06-20417225, vdgrond@xplant.nl of
Wendy Schalke, 06-53819772, w.schalke@delphy.nl

 

 

 

Aanvulling leveringsvoorwaarden demonstratiedagen geldend voor situatie Covid-19

Organiserende partijen

Standhouders

Objecthouders