Demodag Boomteelt 20 september 2023

Delphy organiseert woensdag 20 september 2023 een Demodag Boomteelt bij Kwekerij Hendrickx in Moerstraten. Boomkwekerij Hendrickx is gespecialiseerd in het kweken van populieren, wilgen, haagplanten, coniferen en groenblijvende heesters en bomen. De demodag Boomteelt bestaat uit een ochtendprogramma workshop rondom de Populier. En ‘s middags een carrousel met demonstraties en workshops, met de mogelijkheid om uw spuitlicentie te verlengen.

De demodag boomteelt wordt dit jaar georganiseerd vanuit Beeldende Bodem Brabant. Als ondernemers leren we van elkaar en van experts of het nu gaat over innovatieve bedrijfsstrategieën en teeltmethodes als over ontwikkelingen mechanische onkruidbestrijding. De onderdelen van de carrousel worden toegelicht door de Delphy adviseurs en betrokken experts aangaande innovaties en kringloop in bodembeheer en bodemverbetering.

In de bijeenkomsten van Beeldende Bodem Brabant is er aandacht voor de vaste plantenteelt alsook akkerbouw, fruitteelt en bollenteelt. Bij Kwekerij Hendrickx wordt de bodem gevoed en bedekt met de inzet van groenbemesters en ondergroei van rogge tussen de rijen. De grond wordt afgedicht met biologische afbreekbare folie bij het stekken van de populieren, en inzet van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen is nihil. Door te mechaniseren en verder te automatiseren worden de arbeidsomstandigheden verbeterd, vochtvoorziening geoptimaliseerd en wordt een uniformere kwaliteit planten gekweekt. Druppelsystemen in de grond zorgen daarnaast voor een efficiënte en optimale watergift. Dit alles leidt tot een mooi gezond product wat op een zo duurzaam mogelijke wijze is gekweekt. Dit alles geeft invulling aan het project beeldende bodem om via een duurzame teeltmethode een mooi product te kweken van een goede kwaliteit.

Program

Ochtendprogramma:

 •   9.00 – 9.15 uur Ontvangst met koffie en thee
 •   9.15 – 12.15 uur Workshop veelzijdigheid van de Populier

Middagprogramma:

 • 13.00 – 13.15 uur Ontvangst en registratie spuitlicentie
 • 13.45 – 16.45 uur Rondleiding in groepen
 • 16.45 – 17.15 uur Afsluiting met een drankje

De demodag Boomteelt bestaat uit een workshop ochtendprogramma rond de ‘veelzijdigheid van de Populier’ en een middagprogramma met een carrousel van workshops en demonstraties:

De workshop start woensdagochtend om 9.00 uur met inloop en een kop koffie of thee. Vervolgens komen de volgende sprekers aan het woord. Aansluitend brengen we een bezoek aan de kwekerij. Het ochtendprogramma is 12.15 uur afgelopen.

 • Sortiment en toepassingsmogelijkheden – Jan Hendrickx; Kwekerij Hendrickx
 • Teeltsystemen; akkerbouw en populieren teelt (Agri-forest) – Piet Rombouts, Agro-eco
 • Betacal en bomenzand, toepassing mogelijkheden en eigenschappen producten – Rik Gengler, Cosun en Cees Oele, Delphy
 • Verwerking Populier – Job Wittens, Peppelhout
 • Bezoek kwekerij

In de carrousel in het middagprogramma hebben de demonstraties en workshops als onderwerp:

 • Bodemprofiel met toelichting door Delphy Boomteelt (Workshop Beeldende Bodem Brabant)
 • Weerbare teelt en plantversterkers PHC d.m.v. fertigatie en bladtoepassing, toelichting door Den Ouden GrowSolutions (Demo Beeldende Bodem Brabant)
 • RMA bodemvocht sensoren en  vochtvoorziening (Workshop Beeldende Bodem Brabant)
 • Mechanische onkruidbestrijding, begeleid vanuit Delphy Boomteelt (Demo Schoon Water voor Brabant)
 • Bekalking en pH, Betacal met Cosun en DCM (Workshop Beeldende Bodem Brabant)
 • Druppelsysteem i.c.m. afbreekbare folie met Handelsonderneming Rudy Franken (Workshop Beeldende Bodem Brabant)
 • Verlenging van spuitlicentie op onderdeel Teelt is mogelijk deze middag bij vooraf aanmelden.

Registratie bezoekers

Graag ontvangen wij uw aanmelding vooraf. Aanmelden voor workshop rondom de Populier gaat via het aparte formulier.

Voor het middagprogramma vult u onderstaand formulier in. Uw mogelijke deelname aan spuitlicentieverlenging kunt u ook op onderstaand formulier aangeven. Uw aanmelding voor spuitlicentie ontvangen we graag voor 18 september 2023.

  Aanmeldformulier | Demodag Boomteelt 20 september 2023

  Ja, ik kom naar de demodag op 20 september 2023 en wil dat de bijeenkomst meetelt voor verlenging van mijn spuitlicentie (categorie Teelt) en betaal € 75,- excl. btw.Ja, ik kom naar de demodag op 20 september 2023 en volg de rondleiding, toegang is gratis.

  De bijeenkomst kan meetellen als op de dag van deelname de licentie Uitvoeren of Bedrijfsvoeren geldig is (zie datum op uw licentie).

  Informatie over het aantal te volgen bijeenkomsten kunt u vinden door in te loggen op de site van Bureau Erkenningen: www.erkenningen.nl

  Factuurgegevens

  Ik machtig Delphy om het factuurbedrag éénmalig (verhoogd met btw) af te schrijven.Ik maak geen gebruik van automatische incasso en betaal € 11,50 extra aan administratiekosten.Ik neem deel aan de rondleiding zonder spuitlicentie, deze is zonder kosten.

  NL


  Registratie standhouders

  Heeft u vragen over het programma, stel deze per email aan Eugène van Abeelen

  Organiserende partijen

  Mogelijk gemaakt door:

  Deelnemers

  Impressie Bodemdag Boomkwekerij