Microsites

Najaarsbijeenkomst Berry Plaza 7-11-2019

Op donderdag 7 november organiseert Delphy een Najaarsbijeenkomst voor telers op Berry Plaza. De Najaarsbijeenkomst is een informatieve bijeenkomst over lopende proeven en achtergrond van de proef. Bij de afsluitende borrel is er tijd en ruimte om te netwerken. Op Berry Plaza liggen dit najaar diverse proeven en onderzoeken, o.a. Proef met Limalexia en Sonsation […] Lees meer…

aardbei

Bijeenkomst Kleinfruit 25-11-2019 (evt. met spuitlicentie)

Delphy Team Kleinfruit, organiseert samen met P.G. Kusters B.V. en CAF een bijeenkomst voor de kleinfruitsector voor spuitlicentieverlenging voor het onderdeel ‘teelt’. Naast teeltactualiteiten qua inzet van gewasbeschermingsmiddelen in de kleinfruitteelten, is de onkruidbestrijding in het kleinfruit, zowel chemisch als mechanisch, een belangrijk onderwerp. Daarnaast is er een snoeiuitleg en zijn er verschillende partijen bewaarde […] Lees meer…

bijeenkomst kleinfruit

International Delphy Soft Fruit Event 2019

Voorafgaand aan de ISHS Ribes-Rubus Pre symposiumtour in Duitsland en Zwitserland nodigt Delphy Team Houtig Kleinfruit u uit om deel te nemen aan een tour langs moderne Nederlandse zachtfruit bedrijven op donderdag 20 en vrijdag 21 juni 2019. Pre-symposium-tour Tijdens deze twee praktijkdagen bezoeken we bedrijven van verschillende gewassen zoals frambozen, bramen, rode bessen, bosbessen, […] Lees meer…

Delphy

Loofdoding op de Pootaardappelvelddag 3 juli 2019

De pootaardappelteelt is een kennisintensieve teelt met mooie, nieuwe ontwikkelingen. Delphy ervaart dat er veel behoefte is aan kennis en kennisdeling rondom de pootgoedteelt en organiseert daarom naast de Landelijke Pootaardappeldag ook een pootaardappelvelddag. Met de combinatie van deze beide dagen ontstaat een kennisagenda met veldonderzoek en bespreking van resultaten. Lees meer…

landelijke pootaardappeldag