“Meten en kijken is Weten” Blog Arie Schipper

Vochtsensoren zijn prima hulpmiddelen voor zowel in potgrond als in de vollegrond. Gecombineerd met waarnemen en voelen op het veld kan je komen tot een optimale vochtvoorziening én efficiënt watergebruik. Belangrijk daarbij is dat je ook voldoende inzicht hebt in de totale vochtvoorraad van de bouwvoor, potgrond of substraat en de hoeveelheid lucht.

Bij de pottenteelt helpen vochtsensoren vooral om de constantheid van het vochtniveau te bevorderen. Dit is bij gevoelige teelten een belangrijke maatregel om zwakteschimmels als Pythium te voorkomen. De grafiek van het vochtgehalte, vaak een zaagtand, geeft een beeld gedurende de dag. Door de grafiek van de afgelopen periode, bijvoorbeeld een week, te bekijken zie ik goed of de watergift optimaal is ten opzichte van de groei en weersomstandigheden.

Nadeel van sensoren vind ik de storingsgevoeligheid en het feit dat het een puntmeting in de potgrond betreft. Je meet enkele potten en dan nog een gedeelte van de pot. Ook is er veel discussie over de betrouwbaarheid. Ik zie de metingen vooral als hulpmiddel op het eigen bedrijf; vergelijken met een collega, met een andere potgrond, is niet aan de orde. Voor de teelt in grotere potten is het vochtmeten door wegen heel aantrekkelijk maar nog een stuk minder bekend. Gewicht meten is eenvoudig en nauwkeurig, compenseren van gewastoename is in de praktijk prima te doen. Er zijn weeginstrumenten die mooi plat zijn, waar de potten goed op staan, en draadloos op het veld kunnen functioneren. Voordeel is dat je meerdere potten én de gehele pot weegt. Echt een techniek waar meer telers mee aan de slag kunnen.

In de vollegrond zijn vochtsensoren op verschillende diepten waardevol. Dit zeker bij diep wortelende gewassen. Gecombineerd met de juiste vochtkarakteristiek van de grond (Waterretentiecurve) komen geautomatiseerde systemen tot een online advies over de watergift. De systemen meten ook de neerslag, leerzaam voor mij en de teler weet ook tot op welke diepte de regen effect heeft op de vochttoestand.

Essentieel bij toepassing van sensoren is kennis van de fysische eigenschappen van de grond. Heb je inzicht in welke hoeveelheid plant-beschikbaar water een grond kan leveren, dan kan je ook rekenen aan benodigde watergiften.

 

Arie Schipper, Delphy adviseur sierteelt in boomkwekerij en vaste planten