Maïsrassenwijzer

De Officiële MaïsWijzer 2019

Resultaten Delphy Europees Maïsrassenonderzoek

 

Hoe vindt het onderzoek plaats? Bekijk hier het filmpje van het proces!

Snijmaïs Vroeg, Middenvroeg en Korrelmaïs

Dit Maïsrassenonderzoek is in 2018 door Delphy voor het een en twintigste opeenvolgende jaar uitgevoerd in opdracht van  kweekbedrijven en/of vertegenwoordigers van maïszaden. In dit onderzoek worden 54 snij- en korrelmaïsrassen die buiten Nederland zijn toegelaten, vergeleken met rassen van de Nederlandse rassenlijst. In de jaren dat dit rassenonderzoek door Delphy wordt uitgevoerd, zijn de resultaten uitgegroeid tot een belangrijke informatiebron voor de rassenkeuze van maïs.

Onderzoek snijmaïs Vroeg en Middenvroeg

Het snijmaïsonderzoek is uitgevoerd in de belangrijkste maïsteeltgebieden in Nederland, te weten de zuidelijke zandgronden, de oostelijke zandgronden en de kleigronden. Karakteristiek voor dit onderzoek is dat gewerkt wordt volgens een praktijkgerichte benadering waarbij de rassen per rijpheidgroep worden vergeleken. Door deze aanpak worden de rassen geoogst op het meest optimale oogsttijdstip. Naast indeling in rijpheidgroepen, worden de rassen uitgezaaid bij de meest optimale plantdichtheid.

Het jaar 2018 kenmerkt zich door extreme droogte in combinatie met hoge temperaturen. De resultaten van 2018 zijn gebaseerd op beregende locaties en zijn daarmee niet direct representatief voor grote delen van Nederland. Ook in 2018 is builenbrand waargenomen en zijn waarderingscijfers gegeven voor Resistentie tegen Builenbrand.

Deze resultaten vormen door onderzoek in de desbetreffende gebieden een belangrijke informatiebron voor maïstelers in deze regio’s bij de keuze van het juiste maïsras voor een optimale teelt.

Snijmaïs Middenlaat

Delphy voert dit maïsrassenonderzoek uit om maïstelers in het zuiden en zuidoosten van Nederland informatie te bieden over maïsrassen onderzocht in deze specifieke regio’s. In de provincies Gelderland, Noord Brabant en Limburg zijn op drie locaties zeven middenlate rassen uitgezaaid. Dit onderzoek is in 2012 opgestart en nu voor het zevende jaar uitgevoerd.

Onderzoek snijmaïs Middenlaat

De rassen worden uitgezaaid bij de meest optimale plantdichtheid. In de middenlate groep wordt dan ook de helft van het aantal aangemelde rassen bij een lagere plantdichtheid uitgezaaid. Dit zijn veelal rassen met veel massa die bij een lagere plantdichtheid beter tot hun recht komen.

Onderzoek korrelmaïs

Het korrelmaïsonderzoek is uitgevoerd in de belangrijkste korrelmaïsteeltgebieden in Nederland, te weten de zuidelijke zandgronden en oostelijke zandgronden

Nieuwe rassen

Er is een aantal nieuwe veelbelovende rassen vermeld in de tweede en derdejaars resultaten in de snijmaïs en korrelmaïs. Met deze rassen kan de teler de rentabiliteit van snijmaïs- en korrelmaïsteelt verbeteren.

Maïs Groeiseizoen 2018

De mais kende in 2018 een vlotte start. De uitzaai van de proeven is wat vertraagd door regenval begin mei. De laatste proeven zijn 4 en 8 mei gezaaid. Vanaf 2e helft Juni ontstond een vochttekort, wat tot het eind van het groeiseizoen grote invloed heeft gehad op de groei van de mais. De oogst is dit jaar extreem vroeg geweest, zowel voor snijmais als korrelmais. De laatste korrelmaisproef is begin oktober geoogst, in de afgelopen jaren is dat meestal begin november geweest. Door de enorme droogte, zijn uiteindelijk alleen de beregende locaties geoogst. Van de niet beregende locaties waren geen representatieve en betrouwbare resultaten te verwachten. Op vrijwel alle locaties is builenbrand geconstateerd en ook waargenomen. Op basis van deze waarnemingen zijn waarderingscijfers gegeven voor Resistentie tegen Builenbrand. Daarnaast zijn waarderingscijfers gegeven voor Resistentie tegen Stengelrot. Legering is alleen in Snijmais Vroeg waargenomen. Bladvlekkenziekte is in 2018 niet waargenomen.

Resultaattabellen

In bijgaande tabellen worden de resultaten van het snij- en korrelmaïsonderzoek gepresenteerd met resultaten over 1 jaar, gemiddeld over 2 jaar en gemiddeld over 3 jaar. Deze resultaten worden ook opgenomen in ‘De officiële MaïsWijzer 2019’.

De Officiele MaisWijzer 2019

Download de maïsorama’s van individuele rassen

Toelichting Maïsorama’s

Maïsorama’s historie

Ambrosini | Coryphee | Millesim

Ricardinio | Torres | Vitally

 

Informatie

Gert Veldhorst
M 06 51 36 99 55
E g.veldhorst@delphy.nl