Leerpunten: Veenbronnen

Terug naar overzichtspagina

Energiebesparing op het bedrijf

Voortgang Veenbronnen

1 Ontdekken dat met weinig investeren in energie geld te verdienen is
2 Besparing van energie is mogelijk door goede afstelling van (klimaat) apparatuur
3 Isoleren van verwarmingsleidingen leidt tot energiebesparing
4 Aanbrengen van bewegingsmelders voor verlichting zorgt voor energiebesparing
5 Het uitvoeren van een energiescan geeft praktische inzichten in energiebesparing

Warmteterugwinning

6 De hoeveelheid warmte die verloren gaat bij ventileren is enorm
7 Energieverbruik van rondpompsystemen blijken grote verschillen te geven
8 Onderzoeken van de toepassing van andere motoren of frequentieregelaar is zinvol
9 Terugwinnen warmte van luchtwasser kan ingezet worden voor bijv. mestverwerking
10 Warmte terugwinnen uit melkkoeling biedt perspectief

Alternatieve verlichting stallen en andere bedrijfsgebouwen

11 Diverse aanpassingen zijn mogelijk om huidig daglicht in stallen te brengen
12 Energie zuinige verlichting (bijv. led) is een elektriciteit besparende toepassing
13 Het maken van een lichtplan voor bedrijfslocaties bespaart energie

Overige leerpunten

14 De opgewekte energie van zonnepanelen kan verschillend worden ingezet
15 Het verhuren van daken aan derden kan een alternatief verdienmodel zijn
16 Kritisch kijken naar energiecontracten levert een financiële besparing op