Leerpunten: Samen sterk

Terug naar overzichtspagina

Gezamenlijke grondruil en bouwlandplanning

Voortgang Samen Sterk

1 Administratie, planning en regelgeving zijn van groot belang voor grondruil
2 Basiskennis van de andere sector is essentieel bij grondruil
3 Gras kan ook een goed rustgewas zijn in plaats van graan
4 Niet alle gronden kunnen mee in rotatie vanuit derogatie en beweiding
5 Grasland scheuren in het voorjaar leidt tot knelpunten
6 In de rotatie dient rekening gehouden te worden met aaltjesgevoeligheid

Mineralenkringlopen

7 Het invullen van de KringloopWijzer is voor akkerbouwers onbekend
8 Akkerbouwers rekenen niet met mineralen maar tonnages, normen zijn forfaitair
9 Teeltkennis akkerbouwer is van meerwaarde voor veehouderij gewassen.
10 Keuze groenbemesters moet rekening gehouden worden met aaltjes in de bodem
11 Dierlijke mest kan worden ingezet als alternatief voor kunstmest
12 Groenbemester moet geslaagd gewas worden wil het van meerwaarde zijn
13 Drijfmest in de rij levert hogere opbrengt
14 Langere termijn effect op de bodem van drijfmest in de rij is onduidelijk

Voordelen van samenwerking

15 Akkerbouwgewassen kunnen ingezet worden voor rantsoen veehouder.
16 Stro inzetten voor de potstal en stromest om organische stof op het land brengen
17 Fiscale en juridisch gevolgen samenwerking hoeven geen drempel te zijn
18 Verwachtingen en intermenselijk component spelen rol voor aangaan samenwerking