Leerpunten: Samen de helft Minder Spuiten – SMS

Terug naar overzichtspagina

A. Leerpunten 12-rijïge spuit

Voortgang Minder Spuiten

1 12-rijïge spuit zonder GPS blijft in sommige situaties een goed alternatief
2 12-rijïge spuit zonder GPS vergt precisievakmanschap
3 24-rijïge spuit moet worden opgeklapt tot 12-rijïg als het terrein erg oneffen is

B. Leerpunten technische specificaties 24-rijïge spuit (met dubbelgestuurde RKT-GPS)

4 Stijve opklapscharnieren nodig die alleen omhoog en omlaag kunnen klappen
5 Voor balans op licht oneffen terrein zijn steunwielen noodzakelijk
6 Juiste afstelling spuitverstuiver en kappen maakt veel uit voor goed spuitresultaat
7 Sleepvoetvergrendeling belangrijk

C. Leerpunten werken met 24 rijïge spuit

8 Rijpaden maken aan het begin van het seizoen en een goede werkplanning is nuttig
9 Hoge werksnelheid mogelijk bij grote percelen, vlakke bodem en rechte rijpaden
10 Met 24-rijïge met RKT-GPS automatisch rechtere sporen en hogere werksnelheid
11 Bij verschillende soorten GPS-installaties (loonwerkers) werkt GPS-signaal niet altijd
12 Eerst 1 à 2 maal volveld spuiten, daarna 1 à 2 maal rijen spuiten

D. Leerpunten speciale situaties bij het werken met de rijenspuit

13 Meer spoorschade bij zaaien en schoffelen bij andere breedte rijspoor (1,5 –2,0 m)
14 GPS-systemen van verschillende merken herkennen elkaars gegevens niet altijd
15 Bij slechte gewasgroei spuitschema aanpassen

E. Leerpunten milieu, middelengebruik, bodem en biodiversiteit

16 Volveldspuiten bij (bijna) gesloten bladerdek is niet effectief
17 Bogt is niet altijd het meest effectieve middel
18 Nog verdere reductie van middelengebruik (bijv. 25%) levert soms ook goed resultaat
19 Schoffelen 2 weken na het rijenspuiten geeft het beste resultaat
20 Spoorschade vermijden door bandengebruik
21 Voorzichtig omgaan met natte plekken
22 Grote onkruiden (kamille) hoef je niet altijd te bestrijden
23 Denk om oneffen perceelsranden (ratten)
24 Biodiversiteit rondom het gewas en efficiënt werken kunnen goed samengaan

F. Leerpunten economie, kosteneffectiviteit en efficiëntie

25 Kostenreductie door minder middelengebruik compenseert voor schoffelen
26 Kosten-effecten van niet-effectief volveld spuiten
27 Beste benutting rijen spuiten bij goede planning van het teeltseizoen