Leerpunten: Rechte sporen

Terug naar overzichtspagina

GPS

Voortgang Rechte Sporen

1 Door toepassingen met GPS is organische mest midden onder de zaai/pootvoor te plaatsen.
2 Door toepassingen met GPS is kunstmest midden onder de zaai/pootvoor te plaatsen.
3 Naast de GPS toepassingen hebben deze ontwikkelingen ook geleid tot meer gebruik van toedieningssystemen(spuitdoppen, kouters) op pootmachines om nog preciezer te kunnen werken.

Teeltechnische aspecten

4 Gewassen, rassen en ook mestsoorten(kunstmest, organische meststoffen) lijken hierbij verschillend te reageren
5 De uitspoeling lijkt beïnvloed worden bij vroege neerslag indien dit gedaan wordt in combinatie met directe rugopbouw
6 Gebruikte technieken geven bij toediening kunstmest geen randeffecten, overlap etc. Dus minder verlies.
7 Aardappelen blijven langer groen te blijven met vloeibare stikstof onder de rijen
8 Toepassing op de pootmachine geeft de ervaring dat de bemesting dan exact op de aardappelrassen kan worden aangepast.
9 Vervluchtiging van meststoffen(o.a. stikstof) is op deze manier door directe verwerking in de grond te beperken.

Speciale effecten

10 Met stikstof is bij de advieshoeveelheid stikstof bij deze techniek een hogere opbrengst te halen.
11 Vroege rassen lijken gunstiger te reageren op organische mest onder de rijen dan late aardappelrassen
12 In droge jaren bij hoge doseringen onder de rij zoutschade zichtbaar begin van het seizoen wat niet in lagere opbrengst resulteert
13 Alle jaren aan eind van seizoen verschillen zichtbaar in loofgroei en gewaskleur
14 Het gebruik van kouters op de pootmachine lijkt te resulteren in een hoger onderwatergewicht.
15 Overzetten van GPS-gegevens tussen verschillende merken leidt soms tot problemen
16 Aardappelen reageren anders dan mais op organische mest onder de rijen
17 De precieze oorzaak van hogere opbrengsten bij dit systeem hebben we nog niet kunnen achterhalen
18 Basisprincipe is in alle gewassen toepasbaar afhankelijk van aansluiting rijenafstanden op injectie afstand. Bij aangepaste injecteur bieten ook mogelijk

Economie: kosten effectiviteit en efficiëntie

19 Kostenreductie door minder kunstmestgebruik
20 Minder arbeid noodzakelijk, poten/zaaien gewas wordt wel complexer
21 Investering in techniek terugverdiend door hogere opbrengsten