Leerpunten: Plaatsspecifiek bemesten met sporenelementen

Terug naar overzichtspagina

Leerpunten algemeen

Voortgang Sporenelementen

1 De bodem is multifactorieel, benader hem daarom ook zo
2 Aangeleverde data moet gekoppeld worden aan de waarneming
3 Data zijn techniek. Vergeet ook niet de biologie
4 Verschil in opneembaarheid van sporenelementen in relatie tot de PH Bodemanalyseformulieren
5 Vergelijkbaarheid van verschillende onderzoeksmethodes.
6 Betrouwbaarheid van de data, foutmarges bij het onderzoek
7 Bekijk een analyseverslag kritisch
8 Hoe is de pH bepaald
9 Klopt de CEC
10 Mengmonsters versus plaatsspecifiek bemonsteren

Bodem in kaart brengen

11 Bodem in kaart brengen met de EM
12 Bodem in kaart brengen op andere manieren
13 Betrouwbaarheid van de kaarten en betere kalibratie
14 Vergeet je eigen kennis van het perceel niet en denk ook hier weer aan biologische oorzaken
15 Vertaaltechnieken kaart naar toepassing
16 Uitvoering compost en kalk afgifte

Proefjes op de vierkante meter

17 Proefjes op de vierkante meter (per 4 rijen bijvoorbeeld)zijn in een praktijksituatie te kleinschalig
18 Vergelijk potproeven met de praktijk
19 Als je een scan bekijkt vraag je je af of proeven uitvoerbaar zijn.

Waarnemingen op basis van de scan

20 Andere benadering van de techniek
21 Kijk naar het veld, wat zegt de techniek ons
22 Bij een egaal veld ziet de scan altijd verschillen
23 Interpreteren verschillen, kleine verschillen kun je makkelijk groot doen lijken
24 Let op het niveau van de verschillen, als laagste al voldoende is geen actie nodig

Plaatsspecifiek bekalken op basis van de scan

25 Neutraliserende waarde NW. (Zuurbindende waarde ZBW)
26 Vertaling van pH en os naar bekalking
27 Het effect van bekalking op os en pH
28 Hoe werkt de bekalkingsrekensom

Praktijkervaringen

29 Een scan geeft voldoende houvast om daarop te acteren
30 Je ziet de verschillen in het veld

Economie

31 Plaatsspecifiek acteren op basis van scan + waarneming heeft duidelijk effect
32 Reparatie alleen op de plek waar nodig, dus minder kosten aan dure meststoffen
33 Acteren hoeft niet per definitie geautomatiseerd maar kan ook met simpele GPS oplossingen
34 Gratis bronnen op internet

Overig

35 Organische meststoffen zijn ook een bron van sporenelementen
36 Website Actueel Hoogtebestand Nederland
37 filmpjes op Youtube