Leerpunten: Minder Toeren

Terug naar overzichtspagina

Kosten grond op afstand

Voortgang Minder Toeren

1 Het dieselverbruik per gewas en hectare is in de huidige situatie vaak onbekend
2 Het in beeld brengen van slijtage en onderhoud van machines zorgt voor inzichten
3 Bewust zijn van de hoeveelheid arbeidsuren ondernemer en medewerkers/loonwerkers
4 Omrekening per kg/ds en kVEM geeft vertaalslag naar bedrijfskringloop
5 Werkverkeer is om te rekenen naar CO2-equivalenten en milieudruk

Bouwlandplanning

6 Door inzicht kosten wordt kritischer gekeken naar efficiëntie bouwlandplanning
7 Bemestingsplan kan bijdragen aan arbeidsefficiëntie en minder dieselkosten
8 Mogelijkheden kavelruil en samenwerking kan leiden tot minder toeren

Veiligheid op het erf en in de omgeving

9 Indirect gevolg van minder toeren is betere verkeersveiligheid
10 Praktische maatregelen zijn mogelijk om verkeerssituatie te verbeteren
11 Realiseren van oversteekplaatsen voor koeien geeft ruimte in bouwlandplanning

Arbeidsefficiëntie

12 Met een stappenteller wordt hoeveelheid beweging per dag inzichtelijk
13 Apps als ‘Runkeeper’ maken inzichtelijk waar en hoe vaak wordt gelopen
14 Looplijnen op een bedrijf kunnen anders waardoor arbeid eenvoudiger wordt