Leerpunten: Duurzaam elektrisch beregenen

Terug naar overzichtspagina

A. Leerpunten algemeen

Voortgang Duurzaam Beregenen

1 Grondwaterbron soms noodzakelijk vanwege verbod oppervlaktewater i.v.m. bruinrot
2 Gebruik grondwaterbron soms beperkt door regelgeving i.v.m. grondwaterstand
3 Door afschaffing accijnstarief voor ‘rode diesel’ is diesel een dure energiebron geworden
4 Elektromotor voor de pomp altijd zuiniger in energieverbruik dan dieselmotor
5 Zonne-energie in combinatie met elektromotor geeft grootste energievoordeel
6 Haspel altijd flexibeler dan buizensystemen – combinatiesystemen meestal gewenst

B. Leerpunten voordelen bovengronds buizensysteem en gebruik oppervlaktewater

7 Mogelijkheid van toediening meststoffen met het water
8 Flexibel verplaatsbaar/ niet gebonden aan perceel
9 Geschikt voor golvend landschap
10 Onafhankelijk van grondwaterstand

C. Leerpunten voordelen ondergronds buizensysteem en gebruik grondwaterbron

11 Minder risico’s van onverwachte watervervuiling en zand in de installatie
12 Geen risico ziekte-insleep voor de gewassen (zoals bruinrot)
13 Ingegraven buizen (pvc) hebben minder effect op de bodem dan aluminium buizen erop
14 Buizen hinderen veldwerkzaamheden niet

D. Leerpunten milieu (directe omgevingsbelasting)

15 Met elektromotor geen roetuitstoot
16 Door het ingraven van de pvc pijpen wordt de bodem ontzien; bovendien scheelt dit arbeidstijd tijdens het beregenen
17 Elektrisch beregenen geeft (inclusief materiaalvervaardiging) totaal 28% lagere uitstoot van broeikasgassen dan conventioneel systeem met diesel, bij gebruik zonne-energie: 75% lager
18 Cumulatief inclusief materiaalvervangingen geldt hiervoor: 16% respectievelijk 44% lager

E. Leerpunten economie, kosteneffectiviteit en efficiëntie

19 Bij systeemvergelijking is een dieselmotorpomp duurder dan een elektromotorpomp en een bron slaan, maar de aluminiumbuizen zijn goedkoper dan pvc. Dit compenseert elkaar.
20 Diesel is duurder dan elektriciteit, vooral als die laatste wordt opgewekt door zonne-energie
21 Verleggen van aluminiumpijpen kost arbeidskosten: 15 min. per ha.