‘Kennisuitwisseling over precisiefruitteelt: win-winsituatie voor teler en adviseur’ Blog Gerhard Riphagen

Kennisuitwisseling over optimale toepassing precisiefruitteelt is de moeite waard voor zowel telers als adviseur

Eind juni was ik bij de startbijeenkomst van een nieuw opgezette studiegroep van 5 fruitteeltbedrijven. Met de studiegroep gaan we kritisch kijken welke toepassingen binnen precisielandbouw welk rendement opleveren. Binnen Delphy team fruitteelt houden we regelmatig bijeenkomsten om de kennis van de telers up to date te houden over de huidige en toekomstige ontwikkelingen in vooral digitalisering en precisielandbouw. Door de interactie tussen de telers en adviseurs op deze bijeenkomsten ontstaan nieuwe ideeën en blijven wij als adviseurs ook dicht bij de praktijk.

Binnen het Pop3 Project “Potentie bedrijfsrendement, verbeteren precisielandbouw” onderzoeken we als studiegroep wat en welke toepassingen financieel interessant zijn binnen precisielandbouw om fruittelers de argumenten te geven welke techniek ze voor hun bedrijf kunnen aanschaffen. In het project wordt met praktijkonderzoek onderzocht wat de kwaliteit- en opbrengstverschillen zijn bij de toegepaste technieken. Twee geselecteerde demovelden zijn in kaart gebracht door middel van drone kaarten.

Met dronekaarten kan de zogenoemde groeikracht in beeld worden gebracht. Uit de groeikrachtkaart zijn op basis van de groeikracht evenredig per groeikrachtklasse bomen geselecteerd en gemarkeerd met linten en aangestipt op de groeikrachtkaart zelf. Ook zijn er bloesemkaarten gemaakt met dronebeelden die genomen zijn in de bloei. In deze kaarten is aangegeven hoe hoog het aandeel bloesem is per boom.

De eerste resultaten kwamen dan ook aan bod tijdens de bijeenkomst en één van de demovelden gingen we na de presentatie bekijken. Een belangrijk onderdeel van dit onderzoek is het bespreken van de resultaten met alle groepsleden. In het kort kwamen de volgende (discussie-, verbeter)punten en ideeën naar voren:

  • Bloesembeelden bleken bij lage klassen goed bruikbaar om variabel te dunnen naar ervaring van één van de deelnemende telers;
  • Perenknopkever plaatsspecifiek aanpakken. Groot probleem en geen bruikbare middelen voor beschikbaar. Is door precisietoepassing als maatregel om middel en natuurlijke vijanden te sparen iets te regelen met middelen die wel werken?;
  • Dit jaar veel verschil in bloesem. Variabel dunnen zou erg handig zijn;
  • Arbeid is grootste kostenpost. Hierop moet vooral worden bespaard om iets tot meerwaarde te laten zijn, naast een hogere financiële opbrengst;
  • Leren werken met kaartenprogramma.

Alleen deze greep uit alle ideeën van die avond geeft al aan hoe waardevol kennisuitwisseling met de telers is. Dit houdt ons als adviseurs scherp. Ook leren de telers van elkaar wat wel en wat niet werkt. Andersom is voor telers vooral de service en ervaring belangrijk die wij als adviseurs opdoen. Hiermee proberen we voor individuele bedrijven zoveel mogelijk veel gemaakte fouten en daarmee onnodige kosten te voorkomen. Er wordt door de combinatie van advies en onderzoek dan ook echt iets zinvols met de data gedaan. Samenvattend is deze kennisuitwisseling dus echt een win-win situatie voor zowel teler als adviseur.

Gerhard Riphagen, adviseur Fruitteelt Delphy