Interregproject Soilcom werkt aan betere bodem met goede compost

Delphy werkt samen met verschillende universiteiten, proefcentra, agro-adviesbureaus en vertegenwoordigers van de compostindustrie uit de Noordzeeregio aan het project Soilcom. De partijen werken binnen dit project samen aan het verbeteren van de bodemkwaliteit door toepassing van specifieke composten. Het project wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door de Europese Unie vanuit het Interreg North Sea Region Program.

Wilt u meer informatie of deelnemen? Kijk op de website van Soilcom of neem contact op met René van Tol: r.vantol@delphy.nl

Wat gaan we doen?
Composteren wordt nogal eens gezien als goedkope manier voor afvalverwerking. Soilcom wil dit opwaarderen tot het maken van een bodemverbeteraar van hoge kwaliteit, afgestemd op de behoeften van verschillende teelten en bodems. Verschillende partijen uit Denemarken, Duitsland, Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk werken hiervoor samen met boomkwekers, bollentelers en groentetelers aan het ontwikkelen van meer kennis over de effecten van compost op diverse grondsoorten en in diverse teelten. Ook kijken ze naar de regionale reststromen die bij composteerders binnenkomen en de invloed op de kwaliteit van de compost. Het wordt uitgevoerd door de onderzoeksinstellingen Aarhus University, James Hutton Institute, ILVO , PSKW , PCA , PCS en Hamburg University of Technology, de adviesbureaus Delphy en Horti-advise Scandinavia en de compostproducenten Klintholm i/s, Stadtreinigung Hamburg en Vlaco. In Nederland gaat Delphy studiegroepen opzetten met teeltbedrijven om kennis te delen en er worden demo’s rond compost aangelegd.

 

 

Meer informatie / nieuws
Lees artikel ‘Compost opwaarderen voor betere bodemkwaliteit’
Leaflet ‘De meerwaarde van compost’

Lees onze nieuwsbrieven over compost:
Nieuwsbrief 1 | juni 2020

Nieuwsbrief 2 | februari 2021