“Het juist toepassen van data in fruitteelt valt of staat met een goede waarneming” Blog Christian van Os

De dronebeelden, die telers in de zomer van 2020 hebben laten maken van een perceel, bespreek ik als ik ze dit voorjaar bezoek. Deze beelden hebben de groeikracht van het perceel vastgelegd. Dit is gedaan om de verschillen binnen het perceel beter inzichtelijk te maken. De bomen op het perceel zijn we fysiek gaan bekijken om de vastgelegde beelden te vergelijken met de praktijk om zo de groeikracht waarde, die de data laat zien, te vertalen naar een werkelijke visuele waarneming. Tijdens deze waarneming stellen we vast wat we willen gaan doen. Welk niveau is acceptabel, wat gaat te hard en wat groeit mogelijk te langzaam. Aan de hand van de waarnemingen wordt de strategie vastgesteld. Hoe gaan we ervoor zorgen dat we het perceel zo egaal mogelijk en optimaal mogelijk krijgen en om dus de afwijkingen tussen de verschillende bomen te minimaliseren.

“toepassen van data gedreven telen in ons dagelijks werk”.

Aan de hand van de data, de fysieke waarneming en de besproken strategie is vervolgens een taakkaart opgesteld. Hierbij zetten we de ruwe data om tot een taakkaart van het perceel. Waarbij ieder vakje een boom voorstelt en de kleur geeft aan wat voor actie, van sterk snijden tot niets doen. Aan de hand van de gemaakte taakkaart kan de machine het werk uitvoeren.

  Hierin zie ik terug dat de data een toegevoegde waarde heeft voor teler en adviseur: met zoveel bomen op een perceel is het onmogelijk om al deze bomen zonder data op verschillende niveaus te behandelen. Maar door middel van de technieken die er nu zijn, kunnen we dit wel voor elkaar krijgen en met dus een zo egaal mogelijke boomgaard creëren.

“Delphy in precisielandbouw”

Samen met de techniek kunnen we de teelt op een hoger niveau brengen en zetten we stappen met de precisie landbouw als teler en adviseur. Kennisuitwisseling is hierin zeer belangrijk. Meer over hoe Delphy hier op wil inzetten, kun je lezen in het blog van mijn collega Gerhard Riphagen.