“Groepsvergelijking via het Delphy Dashboard.” : Blog Rens Smith

Op dit moment heb ik de volgende stap gemaakt en loop studieclub samen met een drietal telers. Zij kunnen vanaf heden ook via het Dashboard de live data van elkaar bekijken. Voor de meeste bedrijven is bekend dat we bij Delphy bedrijven kunnen aansluiten op het Delphy Dashboard. Eén van de mogelijkheden van het Dashboard is alle informatie van een teler op één plek te zetten. Dit betreft de klimaatdata, teeltverslagen, analyse verslagen, registraties, etc.. Voor de adviseur is het dus mogelijk om live data te bekijken wat direct uit de klimaatcomputer komt én hier ook direct een opmerking op te maken. Alle opmerkingen komen vervolgens onder elkaar te staan en kunnen op een later moment nog eens rustig worden bekeken.

Het is, door mij als adviseur, zo ingedeeld dat de plantdatums overeen komen in de overzichten. Zo is het mogelijk om de verdiepingsslag te maken met meerdere bedrijven bij elkaar/tegelijkertijd. Instellingen, gerealiseerde waardes en weekregistraties worden gedeeld en bekeken en een mening over gevormd. De bedrijven kunnen net als de adviseur opmerkingen plaatsen bij de verschillende punten in de data. Daarbij is het ook mogelijk om data te registreren via het Dashboard en te plaatsen in grafiek.

Als adviseur vind ik het fijn om te zien hoe snel het opgepakt wordt. Ik zie namelijk dat er per week meerdere opmerkingen gemaakt worden over diverse zaken. Zo wordt iedereen scherp gehouden en wordt men ook bewuster hoe een andere teler het klimaat echt heeft gerealiseerd. Het uitwisselen van een etmaal via een overzicht zegt op deze manier vele malen meer dan een enkel getal. Een waarde die heel normaal is op het ene bedrijf blijkt toch niet zo gewoon te zijn op het andere bedrijf waarmee de discussie mag ontstaan waarom dit zou zijn/horen.

Het is wel zaak realistisch te blijven dat dit niet zomaar gaat bij elk bedrijf. Elkaars bedrijven te kennen en regelmatig ook met eigen ogen de gewassen te zien blijft belangrijk. Data zegt heel veel en is zeker de toekomst, maar weten waar de data in bepaalde situaties voor staat en mogelijk het gewas of instellingen bijsturen blijft voor nu nodig. Ik zie de situatie zoals hierboven beschreven echt als een ideaal

Delphy adviseur glasgroenten Rens Smith