Biostimulanten en Groene Middelen

Groene Gids App en onderzoek

Early Bird Licentie

De Groene Gids App is vanaf 17 januari 2024 beschikbaar en direct te verkrijgen via de website van Delphy. De app is ook te downloaden via Google Play Store en de Apple App Store, betaling loopt via de Delphy website. De prijs van de app is Euro 155,99 excl. BTW per jaar per gebruiker.

Vóór 31 december 2023 heeft u al de mogelijkheid om de Early Bird Licentie aan te schaffen met 25% korting op het abonnementstarief het eerste jaar. U vult hiervoor onderstaand formulier in en krijgt met de Groene Gids App een overzicht van groene gewasbeschermingsmiddelen en biostimulanten voor de open teelten.

  Na het verzenden van dit formulier ontvangt u de gebruikersmogelijkheden van de app welke tegen het bedrag van Euro 155,99 excl. BTW per gebruiker per jaar aan u gefactureerd worden.

  Wilt u met meerdere gebruikers in de app kunnen inloggen, neem contact op met Delphy Digital door een email te sturen naar k.vanegmond@delphy.nl.

   

  Waarom de Groene Gids App

  Voor telers is het van belang om het ontstaan van ziekten, plagen en onkruidvorming zo veel als mogelijk te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Daarmee kan een betere opbrengst en productkwaliteit worden behaald. Het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen wordt steeds meer aan banden gelegd door de overheid. Om gewassen toch goed te beschermen of weerbaar te maken komen de laatste jaren steeds meer ‘groene’ producten op markt die gewassen beschermen, plantvitaliteit stimuleren of bepaalde planteigenschappen versterken.

  Groene gewasbeschermingsmiddelen, die op stresssituaties werken veroorzaakt door bijvoorbeeld schimmels, bacteriën of nematoden hebben een specifieke erkenning nodig via het Ctgb. Voor biostimulanten, die de voedingsprocessen van een plant stimuleren, geldt deze erkenningsverplichting momenteel niet. Deze middelen vallen onder de meststoffenwet.

  Om telers en andere geïnteresseerden zo goed mogelijk te informeren over welke middelen er op de markt zijn heeft Delphy het initiatief genomen om een app te ontwikkelen waarin groene gewasbeschermingsmiddelen en biostimulanten voor de open teelten worden beschreven. In deze app wordt een totaaloverzicht geboden maar ook ontsloten wat de werking is van middelen, op basis van bestaand, eigen onderzoek of praktijkervaring.

  Informatie

  Klaas van Egmond. Delphy Digital
  k.vanegmond@delphy.nl

  Groen Onderzoek

  Ook in 2024 zal er aandacht worden gegeven aan onderzoek naar biostimulanten in de open èn gesloten teelten. Er zijn tal van producten op de markt met een specifieke werkzaamheid en toepassing.

  Er wordt al steeds meer onderzoek gedaan met deze producten. Alhoewel we hiermee op de goede weg zijn, zal verder onderzoek nodig zijn om aan te tonen welke producten, in welke teelten, onder welke condities, van toegevoegde waarde zijn. In 2022 is er nieuwe EU regelgeving voor biostimulanten gevormd. Deze richtlijnen beschrijven de kaders waar het onderzoek met deze producten aan dient te voldoen. Delphy voert het onderzoek uit binnen de kaders van deze regelgeving.

  Meer informatie is te lezen in de bijlage

  Welke onderzoeken Delphy onderzoek, akkerbouw bij betrokken is, kunt u nalezen in het uitdeelexemplaar onderzoek akkerbouw

  Uw contactpersoon per sector bij Delphy:

  Akkerbouw: Johan Wander
  M +31 (0)6 51 37 64 89  E j.wander@delphy.nl

  Bloembol en bolbloem: Malu Steenwijk
  M +31 (0)6 82 62 40 21  E m.steenwijk@delphy.nl

  Boomteelt en vaste planten: Jeroen van der Meij
  M +31 (0)6 51 33 53 80  E j.vandermeij@delphy.nl

  Glastuinbouw: Bas Oudshoorn
  M  +31 (0) 6 82 80 96 23  E  b.oudshoorn@delphy.nl

  Hardfruit: Sarah Kemp
  M +31 (0)6 57 21 54 29  E s.kemp@delphy.nl

  Zachtfruit: Vera Theelen
  M +31(0)6 83 18 02 15  E v.theelen@delphy.nl