“Groene digitalisering in aardbei-rood.” Blog Marc van Tilburg

Dit blog van Marc van Tilburg, Delphy adviseur aardbeien is eerder gepubliceerd in het digitale magazine Delphy ISFC, een uitgave van team zachtfruit. Marc is pas sinds kort in dienst bij Delphy. Hij studeerde in Wageningen en focuste zich tijdens zijn studie Biosystems Engineering voornamelijk op klimaattechnieken, digitalisering en plantenfysiologie.

Marc: ‘Ik wil de kansen die het registreren van data biedt benutten. Ik wil mensen met groene vingers overtuigen dat de inzet van data een meerwaarde vormt voor de teelt. Mijn doel is: lastige  technische datavraagstukken praktisch begrijpelijk maken en toe passen in de praktijk. Ik wil niet alleen leuke theoretische modellen maken, maar deze vooral praktisch toepasbaar maken.’

Hoe werkt het?
Team aardbeien en houtig kleinfruit wil meer focussen op de toepassing van digitalisering in de sector. Marc: ‘We focussen op het vertalen van de plant naar digitale informatie. Dat doen we door alles wat zich in de plant afspeelt te vertalen naar zijn ‘digital twin’. Dit kan bereikt worden door sensoren in de kas te plaatsen en de data te vertalen naar praktische teeltinformatie.’ Waarom is dat nodig? ‘Dit is noodzakelijk, omdat bedrijven steeds groter worden en daardoor moeilijker te controleren. Door sensoren te plaatsen overzie je de kas vanachter je computer of smartphone. Je kunt bijvoorbeeld bepaalde ziektes voorspellen voor ze zichtbaar zijn voor het menselijk oog. Zo kun je het perfecte moment van bestrijding kiezen en daardoor chemische bespuiting  minimaliseren maar wel optimaal benutten.’

Groene digitalisering
Marc: ‘Voor mij draait het om groene digitalisering. De focus moet op de plant liggen. Door data in te zetten worden besluiten objectiever. Sensoren zijn onze nieuwe ‘groene vingers’. Doel is
om maximale productie en kwaliteit te behalen met zo min mogelijk gebruik van bestrijdingsmiddelen. Of, anders gezegd: met een zo min mogelijke input een zo groot mogelijke output behalen. Er wordt al steeds meer data-gedreven geteeld. De stip op de horizon is: geheel autonoom telen en keuzes maken op basis van objectieve data. Adviseren op individueel plantniveau in plaats van op afdelingsniveau.’ Gezien het tempo van de ontwikkelingen is ‘Groene digitalisering’ dichterbij dan we denken.

Groene (digitale) vingers
Marc: ‘Telers met vraagstukken gerelateerd aan digitalisering help ik graag. Ik betrek objectieve data bij mijn adviezen  en help telers daarmee verder. Ik heb zelf zeker groene vingers, maar benut ook de kansen die de toepassingen van data biedt. Ik werk nauw samen met de ontwikkelingen bij Delphy Digital. Samen met Barry Dorrestijn en Bram Jansen leveren we aan Elianne van Esbroeck praktische vraagstukken, die vertaald dienen te worden naar digitale oplossingen. Ik ben de schakel tussen de dagelijkse praktijk van de telers en de ontwikkelaars van Delphy Digital. Zo kan ik helpen bij de ontwikkeling van applicaties. Ik wil de wereld van groen en digitaal bij elkaar brengen.’

 

Delphy adviseur aardbei Marc van Tilburg