of of

Alle experts van Delphy

Cees Oele

Projectmanager
T +31 (0)317 491 578
M +31 (0)6 20 39 82 58
E c.oele@delphy.nl

Expertise
– Projectmanagement Open Teelten (tuinbouw), ook extern inzetbaar
– Ontwikkeling innovaties Biobased Economy
– Onderzoek Substraten Tuinbouw
– BAS-geregistreerd advies Duurzaam Bodembeheer (A2)

 

Guus Braam

Manager Team Bloembollen
Expert: Bloembollenteelt op zand, dahlia, manager
Bodem, water en bemesting

M +31 (0)6 53 81 97 70
E g.braam@delphy.nl

Milan Franssen

Projectmanager
M +31 6 83 21 60 39
E m.franssen@delphy.nl

Expertise
– Bodem
– Economische waarde bodembeheer
– Kringlopen
– Open tuinbouw
– Ecosysteemdiensten