of of

Alle experts van Delphy

Bert Aasman

Manager team Akkerbouw Zuidoost-Nederland
Regio: Oost-Brabant
Expert: Beregening, bodem, water, vruchtwisseling en aaltjes

M +31 (0)6 53 15 23 89
E b.aasman@delphy.nl

Cees Oele

Projecten en Innovaties
Expert: Bodem en Biobased productie

T +31 (0)317 491 578
M +31 (0)6 20 39 82 58
E c.oele@delphy.nl

Christoffel den Herder

Manager / senior adviseur Biologische Akkerbouw
Expert: Bodembewerking
Regio: Flevoland, Noordwest Nederland

M +31 (0)6 12 15 51 31
T +31 (0)321  388 841
E c.denherder@delphy.nl

Christoffel Den Herder

Guus Braam

Manager Team Bloembollen
Expert: Bloembollenteelt op zand, dahlia, manager
Bodem, water en bemesting

M +31 (0)6 53 81 97 70
E g.braam@delphy.nl