of of

Alle experts van Delphy

Cor van Oers

Manager Akkerbouw en Vollegrondsgroente
Expert: Projectmanagement, Biomassa, Biobased Innovations Garden

M +31(0) 6 53 42 72 46
E c.vanoers@delphy.nl

Erik Tomassen

Senior Adviseur Vollegrondsgroenten
Regio: Limburg, Oost-Brabant en Duitsland
Expert: Bemesting en gewasbescherming

T  +31 (0) 6 34 65 88 20
E e.tomassen@delphy.nl

Harm Brinks

Projectmanager
M +31 (0)6 20 42 38 95
E h.brinks@delphy.nl

Expertise
– Precisielandbouw
– Biologische Landbouw
Focus: Nederland, Internationaal (Oost-Europa)

 

Harm de Boer

Adviseur Akkerbouw
Regio: Midden Drenthe, Zuid-Oost Friesland, Giethoornse polder
Expert: Pootgoed, Gemengde bedrijven

M +31 (0)6 51 40 94 50
E h.deboer@delphy.nl

Jaap Grezel

Adviseur Akkerbouw
Regio: Noord Westerwolde
Expert: Techniek, Precisielandbouw, Spuittechniek

M +31 (0)6 10 77 79 44
E j.grezel@delphy.nl

Johan Wander

Onderzoeker / Projectmanager
M +31 (0)6 51 37 64 89
E j.wander@delphy.nl

Expertise
– Praktijkgericht onderzoek akkerbouw en vollegrondsgroenten
– Statistiek
– Pootaardappelen
– Graszaad
– Groenbemesters
– Rassenonderzoek
– Spuittechniek

 

 

Luc Remijn

Adviseur Akkerbouw
Regio: Zuidwest-Nederland
Expert: Akkerbouw, Mechanisatie, Uien, Spuittechniek, Druppelirrigatie

T +31 (0)6 53 26 11 72
E l.remijn@delphy.nl

Mink Vermeer

Senior Project Manager International Worldwide

Manager AgriGulf “let us make your crops better”

M +31 6 20 13 12 06 (WhatsApp/Viber)
E m.vermeer@delphy.nl
Skype: minkve

Paul Hooijman

Manager, Senior Adviseur Akkerbouw
Expert: pootaardappelen, bewaring akkerbouw
Regio: Flevoland en Noord-Holland

M +31 (0)6 51 25 98 97
T +31 (0)321 388 841
E p.hooijman@delphy.nl

Renould Schiffelers

Senior Adviseur Akkerbouw
Regio: Midden en Zuid-Limburg
Expert: Gewasbescherming, Bemesting en Bedrijfsbegeleiding, Opleiding Licentie-verlenging

T +31 (06) 53 15 17 43
E r.schiffelers@delphy.nl

Roelof Naber

Manager Team Akkerbouw
Regio: Drentse Monden
Expert: Strategisch advies, Bewaring, Uienteelt

M + 31 (0)6 53 15 17 22
E r.naber@delphy.nl

Sigrid Arends

Adviseur Akkerbouw
Regio: Noord Drenthe
Expert: Pootgoedteelt, Vrijlevende Alen, Druppelirrigatie

M +31 (0)6 53 15 18 28
E s.arends@delphy.nl