of of

Experts of Team Onderzoek BioBased Innovations Garden Zuidwest-Nederland

Activiteiten Team Onderzoek BioBased Innovations Garden (Zuidwest-Nederland) »

Cor van Oers

Manager Akkerbouw en Vollegrondsgroente
Expert: Projectmanagement, Biomassa, Biobased Innovations Garden

M +31(0) 6 53 42 72 46
E c.vanoers@delphy.nl

Cor Van Oers