Laden Evenementen

Workshop Smart AKIS

We nodigen u hierbij van harte uit voor de tweede Smart AKIS workshop op 13 december in Wageningen.

Onderwerp van de bijeenkomst zijn precisielandbouw thema’s waar ondernemers belangstelling voor hebben, maar waar ook nog veel vragen over zijn: hoe kan de teler meerwaarde generen uit de beschikbare data en technieken. Na een plenair deel gaan we de thema’s in groepen uitdiepen en ideeën genereren voor praktijktoepassingen. Tot slot willen we kijken of de ideeën passen binnen subsidiekaders, zoals POP3, de onderdelen demonstratie & kennisoverdracht en innovatie bij samenwerking/EIP. De onderwerpen worden in de groepen kort toegelicht door leveranciers van de technologie. Leveranciers die hiervoor interesse hebben kunnen dit vermelden bij aanmelding voor de bijeenkomst, er is nog beperkt ruimte hiervoor.

Wie zijn uitgenodigd:

  • Potentiële gebruikers: akkerbouwers, fruittelers, loonwerkers
  • Leveranciers van precisielandbouwtechnieken
  • Onderzoekers
  • Beleidsmensen

Programma

9.00 Ontvangst met koffie
9.15 Start programma
9.35 Smart AKIS, ontwikkelingen sinds de eerste bijeenkomst, toelichting op de website en de database met ‘Smart Farming Technologies’ in Europa, door Harm Brinks, Delphy
9.35 Nieuwtjes van de Agritechnica, welke nieuwe toepassingen zijn hier geïntroduceerd en toelichting op de workshopthema’s, door Herman Krebbers, Delphy.
10.00 Welke subsidiemogelijkheden bied het POP programma, Kees Anker, Nationaal Coördinator EIP-Agri / Netwerk Platteland
10.10 Koffie en op naar de themabijeenkomsten
10.20 Start themaworkshops

1. Spuittechniek en precisielandbouw, intro door P. Millenaars, Agrifac
2. Van zone informatie naar plaats-specifiek handelen, intro door L. Bolderwijk, ABDrone/Dronewerkers
3. Ontwikkelingen rondom Internet of Things, intro door C. van Strien, Atilas,
4. Datamanagement, intro Jan Nammen Jukema, Agrometius

12.00 Plenaire terugkoppeling van de resultaten uit de groepen en afspraken over vervolg
12.30 Afsluiting en Lunch

De thema’s

  1. Van zone informatie naar plaats specifiek management. Zone informatie kan worden ingewonnen met diverse technieken, zoals bodemsensoren, opbrengstmeting, gewassensing, bodemweerstand, etc. Vraag van de gebruikers is hoe tot interessante toepassingen te komen. Wat zijn de meest kansrijke/renderende toepassingen?
  2. Gebruik van data/cloudfarming. De ondernemer krijgt de beschikking over steeds meer data, uit diverse bronnen. Hoe kunnen die data ‘beheerd’ worden en welke toepassingen kunnen gebruikers daar uit genereren?
  3. Spuittechniek, ontwikkelingen op het gebied van nauwkeurig plaats-specifiek spuiten. Precisielandbouw gaat over het plaatsspecifiek handelen, inspelen op verschillen binnen een perceel. Hoe doe je dat met een spuitmachine met grote werkbreedte?
  4. Internet of Things (IoT). ‘The Internet of Things’ maakt het leven van mensen makkelijker en leuker? Alle apparaten aan elkaar gekoppeld? De ontwikkelingen gaan erg snel, welke toepasssingen zijn er voor de land- en tuinbouw, hoe gaat de agrarische ondernemer hiervan profiteren?

 

Aanmelding

Bedrijf (verplicht)

‘Ik ben een:

Voornaam (verplicht)

Tussenvoegsel

Achternaam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

Voor deelnemende bedrijven:

Ik ben geïnteresseerd in een korte presentatie neeja

over thema:

Van zone informatie naar plaats specifiek management. Zone informatie kan worden ingewonnen met diverse technieken, zoals bodemsensoren, opbrengstmeting, gewassensing, bodemweerstand, etc. Vraag van de gebruikers is hoe tot interessante toepassingen te komen. Wat zijn de meest kansrijke/renderende toepassingen?

Gebruik van data/cloudfarming. De ondernemer krijgt de beschikking over steeds meer data, uit diverse bronnen. Hoe kunnen die data ‘beheerd’ worden en welke toepassingen kunnen gebruikers daar uit genereren?

Spuittechniek, ontwikkelingen op het gebied van nauwkeurig plaats-specifiek spuiten. Precisielandbouw gaat over het plaatsspecifiek handelen, inspelen op verschillen binnen een perceel. Hoe doe je dat met een spuitmachine met grote werkbreedte?

Internet of Things (IoT). ‘The Internet of Things’ maakt het leven van mensen makkelijker en leuker? Alle apparaten aan elkaar gekoppeld? De ontwikkelingen gaan erg snel, welke toepasssingen zijn er voor de land- en tuinbouw, hoe gaat de agrarische ondernemer hiervan profiteren?

Heeft u nog vragen/opmerkingen?

Informatie

Herman Krebbers, E h.krebbers@delphy.nl, M 06 53 40 00 66
Harm Brinks, E h.brinks@delphy.nl, M 06 20 42 38 95

Over Smart AKIS

Het Europese project Smart AKIS wil de toepassing van smart farming technieken in de landbouw stimuleren. Belangrijkste activiteiten daarvoor zijn:

  • het inrichten van database op internet met informatie over ‘Smart Farming Technology’ die in Europa te koop is en waar telers snel en gemakkelijk gegevens kunnen vinden, www.smartakis.com
  • bijeenkomsten met aanbieders van technieken en telers om wensen en knelpunten in de praktijk duidelijk te krijgen en ideeën te ontwikkelen voor nieuwe activiteiten en projecten om hiermee de toepassing van SFT te promoten.