Laden Evenementen

Webinar organische stof in de bodem

Graag nodigen we u uit voor een webinar over het gebruik van mest- en reststoffen in de akkerbouw voor het verhogen van het organische stofgehalte in de bodem. Er staan drie POP3-projecten centraal waaruit de uitdagingen van verschillende grondsoorten blijken, namelijk ‘Beter organisch bemesten’ op zandgrond, ‘Weten van water’ op veengrond en ‘Hoeksche Waard Rond’ op kleigrond.

Agenda

De Webinar van 1 december bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Aftrap met video over de projecten
  • Presentatie door LNV gericht op het verhogen van organische stof in het huidige mestbeleid
  • Presentatie door de WUR over organische stof toepassing op verschillende grondsoorten
  • Presentatie over de projecten door de projectleiders
  • Interactie aan de hand van vragen over o.a. knelpunten in beleid bij het verhogen van het organische stofgehalte in de bodem

Praktisch

Tijdstip:           dinsdag 1 december van 12.30 – 14.00 uur

Deelname:       na aanmelding ontvangt u een link waarmee kan worden ingelogd

Aanmelding      via deze link kunt u zich aanmelden webinar organische stof in de bodem

Er is geen beperking aan het aantal deelnemers. We hopen u op 1 december te mogen begroeten.