Laden Evenementen

Webinar: mechanische onkruidbestrijding in gangbare teelten

Zaaiuien, suikerbieten en aardappelen

Het middelenpakket tegen onkruiden wordt in de akkerbouw steeds kleiner. Daarom is het goed om ook te kijken naar de mogelijkheden van mechanische onkruidbestrijding in de gangbare akkerbouw. Wat zijn de voor- en nadelen van mechanische onkruidbestrijding en hoe kan mechanische onkruidbestrijding het beste worden toegepast? In deze workshop wordt voornamelijk aandacht gegeven aan mechanische onkruidbestrijding in zaaiuien, suikerbieten en aardappelen.

Programma

19.30 Opening
19.40 Presentatie: mechanische onkruidbestrijding in zaaiuien, suikerbieten een aardappelen.
20.25 Ruimte om vragen te stellen
20.40 Afsluiting

Aanmelden

Aanmelden kan door te mailen naar Jochem Noordermeer, j.noordermeer@delphy.nl. U ontvangt van ons een link naar het webinar, dat u kosteloos kunt volgen.