Laden Evenementen

Webinar Bodemgezondheid: aaltjes en bodemschimmels beheersen met groenbemesters, ASD en inundatie

Vanuit het project ‘Levende bodem Brabant’ was er op 15 september praktijkinformatie over bodemgezondheid uit het Europese project Best4Soil. Als vervolg op deze dag kunnen we u een verdiepingsbijeenkomst aanbieden waarin we dieper ingaan op een aantal aspecten van bodemgezondheid. Na een korte introductie op het project Best4Soil door Harm Brinks, Delphy, zullen Leendert Molendijk en Johnny Visser, beide werkend bij WUR Open Teelten Lelystad, in een drietal presentaties ingaan op:

  • Welke rol spelen groenbemesters in de beheersing van aaltjespopulaties? Wilt u vooraf al wat informatie, kijk dan op www.best4soil.eu/database
  • Bestrijden van aaltjes en bodemschimmels door middel van inundatie: het tijdelijk onder water zetten van percelen.
  • Bestrijden van aaltjes en bodemschimmels door middel van anaerobe grondontsmetting: het onderwerken en afdekken van biomassa.

De afgelopen jaren is uit onderzoek en in de praktijk meer ervaring opgedaan met beide methodes voor ‘biologische’ grondontsmetting (o.a. werkzaam tegen Verticillium dahliae), en de belangstelling in de praktijk voor het toepassen van deze methodes groeit.

Vragen die ten aanzien van biologische grondontsmetting aan de orde komen zijn:

  • Tegen welke ziekten is de methode werkzaam.
  • Hoe en in welke situaties kan ik de methode het beste toepassen.