Laden Evenementen

30 maart Webinar Belichtingsonderzoek Paprika

De laatste drie jaar wordt er bij Delphy Improvement Centre en Plant Lighting onderzocht of het technisch mogelijk is om paprika’s te telen onder LED-belichting. Doel is om ook de markt in de winter te kunnen beleveren met Nederlandse Paprika’s met een toekomstbestendig teeltsysteem. Tijdens een webinar op dinsdag 30 maart worden paprikatelers bijgepraat over het verloop en de resultaten van dit onderzoek.

In de eerste proef was de productie al ruim 40 kg/m2 , maar lagen er nog veel vragen vooral in relatie tot spectrum, strekking, ras en telen in balans. Deze winter worden de proeven op twee locaties gehouden. Bij het Improvement Centre loopt de praktijkproef met full LED. Bij Plant Lighting loopt er een proef in twee klimaatcellen waar wordt gekeken naar lichtspectrum en daglengte. Telers die willen weten waar het onderzoek nu staat, kunnen zich aanmelden voor het webinar Belichtingsonderzoek Paprika. Die online bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 30 maart om 15.00 uur. Lisanne Helmus-Schuddebeurs en Jeroen Zwinkels  leveren namens Dephy Improvement Centre een bijdrage aan dit webinar.

Het volledige programma en aanmelden kan via de website van Kas als Energiebron.