Laden Evenementen

Velddemonstratie Wedde

Programma Veenkolonien 2019 V0004 Print

Regiobijeenkomst Wedde

VRIJDAG 17 MEI 2019, VANAF 15.00 UUR
BIJ LOONBEDRIJF FEUNEKES, WEDDERMARKE 21, WEDDE

PROGRAMMA

15.00–17.15 uur: Demonstraties
• Opkomstproeven fabrieksaardappelen
• Teelt zoete bataat met druppelirrigatie
• Demonstratie vergroening in de maïs:
maïsteelt met een vanggewas
• Velddemonstraties schoffelen met camera- herkenning, roterend maïsschoffeltuig en rijenspuiten met GPS
• Demonstratieveld met interessante land- bouwmachines, zowel innovatief als antiek
• Diverse stands in de schuur met demon- straties van andere innovaties
• Demonstratie bij kerkuil en korte toelich- ting biodiversiteit
• Verlengingscursus spuitlicentie gewasbe- scherming
• Demonstratie Bodemdrukmeting

17.15—18.00 uur: Sprekers
• Henk Staghouwer (Gedeputeerde Provin- cie Groningen)
• Hendrik Luth (Regiegroep ‘Verder met kennis uit de Praktijknetwerken’)

18.00—22.00 uur: Netwerken met barbecue
• Barbecue – opgave noodzakelijk i.v.m. catering!
M 06 31 99 81 61 / M 06 50 50 08 98 of luth@weddermarke.nl
Met spetterend optreden van Kees Schipper!