Laden Evenementen

Demodag Boomteelt

*Online aanmelden voor de Demodag is niet meer mogelijk*

Meld u direct aan of lees meer over het programma.

Aanmelden

Delphy organiseert woensdag 15 september 2021 een Bodemdag Boomkwekerij bij Boomkwekerij Marcel Michels (demoperceel aan de Klein Westerwijksestraat in Biest Houtakker). De dag wordt gehouden in het kader van de projecten “Leve(n) de Bodem Brabant” en Schoon Water voor Brabant. In deze projecten ligt de focus op optimalisatie van bodem en bodemleven en beperking van de belasting van grond en oppervlakte water.

Bezoek kan meetellen voor de verlenging van de spuitlicentie (categorie teelt) en voldoet aan de Covid19-eisen van de overheid. Deelnemers moeten zich voor 14 september aanmelden en worden ingedeeld in 2 tijdsblokken (10.00-12.30 uur of 13.00-15.30 uur). In het aanmeldformulier kunt u aangeven welk tijdsblok uw voorkeur heeft.

Tijdens het bezoek worden deelnemers in groepen rondgeleid langs verschillende demo’s die zijn aangelegd om het belang van een goede bodemstructuur, groenbemesters, bemesting en vochtvoorziening te tonen. Innovaties op de dag zijn nieuwe groenbemesters waaronder een groenbemester die gunstige bodemschimmels stimuleert en druppelbevloeiing met een mestbakkensysteem waarmee ook plantversterkers kunnen worden gedoseerd. Daarnaast wordt techniek en robotisering op het gebied van onkruidbestrijding gedemonstreerd. Al deze ontwikkelingen dragen bij aan een betere bodem en het beperken van de belasting van grond- en oppervlaktewater.

Bij interesse of heeft u vragen, stuur een email naar Eugène van Abeelen