Laden Evenementen

Veldbijeenkomst KIF Fruitteelt

Beste teler,
Graag nodigen wij u uit voor de eerste veldbijeenkomst georganiseerd door het Kennis- en Innovatieplatform voor de Fruitteelt (KIF Fruitteelt).

Programma

  • Opening en introductie KIF Fruitteelt
  • Boomtypes – Delphy
  • Plantgatbehandeling / Fertigatie – Van Iperen
  • Irrigatiemogelijkheden / Sensoren – Meeuwse handelsonderneming

Onder de vlag van KIF Fruitteelt testen we innovatieve ontwikkelingen in de fruitteelt en demonstreren deze tijdens veldbijeenkomsten. Er zijn verschillende plannen gemaakt om op diverse percelen in de provincie Zeeland onderzoeken te starten die gericht zijn op innovaties in de fruitteelt. Het uiteindelijke doel is om samen met fruittelers en belanghebbenden te werken aan een rendabele, toekomstbestendige fruitteeltsector.

Introductie KIF Fruitteelt!

Deze veldbijeenkomst is een introductie voor KIF Fruitteelt. Tijdens deze avond brengen we u graag op de hoogte van verschillende proeven die gestart zijn.

Proef: Boomtypes

Productie en kwaliteit blijven altijd het streven. De teeltsystemen van afgelopen jaren zijn gericht op deze twee facetten. Door de opkomst van automatisering en digitale tools zal de teelt/boomtype gaan veranderen. Het fruit moet goed zichtbaar en binnen handbereik zijn. In de proef zijn diverse boomtypes opgezet om te vergelijken en monitoren met de digitale mogelijkheden. Zo komt het boomtype van de toekomst er uit.

Proef: Plantgatbehandeling

Een nieuwe aanplant is een hele investering. Het is daarom van groot belang dat de bomen die worden geplant goed aanslaan en weggroeien. Om u een indruk te geven van de producten die hier bij kunnen helpen hebben wij een proef aangelegd waarin diverse plantgatbehandelingen zijn toegepast. Intussen zijn alle objecten aangeplant, we informeren u graag over de verschillende producten en toepassingen.

Proef: Fertigatie

De mogelijkheden om water aan de bomen te geven staan volop in de belangstelling. Wij gaan een stapje verder door te bekijken wat er nog kan worden toegevoegd aan het water om de groei van gewas en vruchten te beïnvloeden. Door middel van een fertigatieschema met verschillende meststoffen wordt gekeken naar de toegevoegde waarde van fertigatie ten opzichte van het geven van enkel water. Dit lichten wij u deze avond graag toe!

Proef: Irrigatiemogelijkheden / Sensoren

In de proefopstelling zijn er vijf proeven aangelegd met verschillende druppelafstanden. Het doel van de proef is te zien wat de invloed is op de ondergrond met een zelfde watergift. De watergift wordt gemonitord door sensoren van Metis op zes verschillende dieptes. Ook worden per proefrij door middel van Dosatrons apart meststoffen meegegeven.

Informatie

Delphy, René Bal, M 06 53 37 50 87
Van Iperen, Frank Eerland, M 06 51 25 80 78
Meeuwse Handelsonderneming, Piet Meeuwse, M 06 53 33 10 61

We ontmoeten graag op dinsdag 30 april!