Laden Evenementen

Uiendag 2017

Voorsprong behouden!

Wederom veel verschil in de stand van de zaaiuien in groeiseizoen 2017. Sommige vroeg gezaaide percelen zijn op dit moment goed aan de groei, terwijl er ook volop percelen met tweewassigheid te vinden zijn. De verschillen tussen en binnen percelen zijn groot. Door het droge voorjaar is de manier van grondbewerking dit seizoen flink op de proef gesteld.

Een goede uienkwaliteit is niet vanzelfsprekend, maar wel van groot belang voor onze afzet en export. Dit zagen we helaas aan het einde van het seizoen 2016 niet terug in de telersprijs.

Voorsprong

De Nederlandse uiensector is sterk. Toch moeten we blijven zoeken naar verbeteringen. De basis van de teelt moet goed zijn, maar kwaliteit moet ook als de basis gezien worden. We moeten dus blijven voorlopen in veredeling, teelttechniek, kennis en innovatie. Dit jaar hebben we daarom gekozen voor het thema “Voorsprong behouden”.

Daar willen we graag aan de hand van de vele veldproeven op het Agrarisch Innovatie en Kenniscentrum Rusthoeve met u over praten. Het Uien Innovatie en Kenniscentrum is er ook dit seizoen weer in geslaagd om een aantal interessante onderzoeken weg te leggen in samenwerking met verschillende bedrijven c.q. partners.

Van groot belang is om de resultaten van de innoverende onderzoeken op een juiste manier te interpreteren en te communiceren naar de gehele uiensector. Eén van de middelen hiertoe is onze jaarlijkse Uiendag. Inmiddels zijn we alweer toe aan de 16e editie van deze ontmoetingsplaats en kennisdag voor de gehele sector.

Op deze dag zal ook de nieuwe rassenlijst vanuit het ketengestuurde onderzoek worden gepresenteerd. Uiteraard zijn er rondleidingen op het veld, demonstraties en is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de tent.

Thema’s Uiendag

 • Rassenvergelijking zaaiuien en plantuien
 • Voorkomen van koprot
 • De effecten van grove en fijne druppels bij contactherbiciden (o.a. Wingssprayer)
 • Precisieplanten uien
 • Urean toepassing en verslemping
 • Onkruidbestrijding
 • Bemestingsstrategieën, fosfaat, kali en stikstof
 • Schimmelbestrijding
 • Aardappelopslag in uien met MH
 • Vervroegingsproef zaaiuien
 • N-proef (opbrengst en kwaliteit)
 • Beschikbaarheid zoet water en beregening

Demo spuittechniek

Op de uiendag is er een demo verlaagde spuitboomhoogte met een Horsch spuitmachine. De spuitdoppen staan op 25 cm afstand.

Informatie

Download de pdf van de uitnodiging voor verdere informatie.