Laden Evenementen

Themamiddag bemesting akkerbouw

Themamiddag Bemesting Akkerbouw van de CBAV
donderdag 2 februari 2016 13.00 uur tot 16.30 uur
Locatie de Schakel, Nijkerk
Toegang gratis voor akkerbouwers, € 50,- per persoon voor anderen

Aanmelden

Voor de themadag dient u zich hier aan te melden.  Hier vult u uw gegevens in en geeft u aan welke parallelsessie u wilt bezoeken. De toegang is gratis voor akkerbouwers en studenten, de toegang voor andere personen is € 50,-. U kunt betalen via bankoverschrijving of Ideal en u ontvangt uw factuur per e-mail.

 

Themamiddag

De Commissie Bemesting Akkerbouw Vollegrondsgroenten (CBAV) organiseert op 2 februari 2017 een themamiddag bemesting akkerbouw. Reserveer deze middag alvast in uw agenda. Over enkele weken ontvangt u de uitnodiging en het definitieve programma.

Op de themamiddag komen drie actuele onderwerpen aan bod over adviezen voor bodem en bemesting. U krijgt praktische adviezen voor een optimale bemesting en bodembeheer. De onderwerpen:

Drie inleiders gaan in op hoe u met uw bemesting uw bodemstructuur kan beïnvloeden

  • Plenaire sessie: Bodemstructuur en bemestingsadviezen. Drie inleiders gaan in op hoe u met uw bemesting uw bodemstructuur kan beïnvloeden.
  • Parallelsessie 1: Organische stof en organische mest
    Met aandacht voor nieuwe inzichten over het schatten van de afbraak van organische stof en de keuze van organische meststoffen.
  • Parallelsessie 2: Diverse ontwikkelingen in bemestingsadviezen
    Met o.a. presentatie van de stikstofbijmestapp en de ontwikkeling van een nieuwe systematiek voor stikstofbemestingsadviezen.

De CBAV stelt actuele bodem- en bemestingsadviezen voor akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen op en stelt deze beschikbaar voor de sector. De adviezen worden zo veel mogelijk vastgesteld op basis van onafhankelijk, wetenschappelijk onderzoek. De adviezen worden o.a. beschikbaar gemaakt via de website www.handboekbodemenbemesting.nl. Het Handboek bodem en bemesting biedt concrete adviezen en handvatten over bemesting- en bodembeheer voor een optimale opbrengst en een goede bodemvruchtbaarheid,

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Janjo de Haan, janjo.dehaan@wur.nl, 0320 291 211 of
Harm Brinks, h.brinks@delphy.nl, 06-204 238 95