Laden Evenementen

Themamiddag 18 februari 2016 Nijkerk, Handboek Bodem & Bemesting

Hierbij nodigen we u uit voor de themamiddag ‘Goed bemesten binnen krappe gebruiksnormen’. De themamiddag wordt georganiseerd door de Commissie Bemesting Akkerbouw Vollegrondsgroenten (CBAV). Reserveer deze middag alvast in uw agenda.

Uitnodiging themamiddag goed bemesten 18 februari 2016

Donderdagmiddag 18 februari 2016, 13.00 uur tot 16.30 uur
Locatie: De Opstandingskerk, Hoefslag 132 Nijkerk
Kosten: € 30,- per persoon
Aanmelden en betalen, klik op deze link

Programma

13.00 – 13.30 Inloop met koffie en thee
13.30 – 13.35 Opening door dagvoorzitter/discussieleider Harm Brinks, Delphy
13.35 – 13.45 Openingswoord door ‘boerenlid’ CBAV Klaas Hoekstra
13.45 – 14.05 Trends in bodemvruchtbaarheid in Nederland door Arjan Reijneveld, Eurofins
14.05 – 14.50 Bemestingsplan maken binnen krappe gebruiksnormen door Romke Postma, NMI en Willem van Geel, Wageningen UR
14.50 – 15.20 Pauze
15.20 – 15.55 Equivalente maatregelen door Jaap Schröder, PRI-Wageningen UR
15.55 – 16.30 Vernieuwing adviezen op basis van capaciteit en intensiteit door Janjo de Haan, Wageningen UR
16.30 Afsluiting en aansluitend borrel

Doel Themamiddag

Het huidige mestbeleid is in de afgelopen jaren zo ver aangescherpt dat bemesten volgens de bemestingsadviezen vaak niet meer mogelijk is. Daarnaast is er de vrees dat de krappe gebruiksnormen tot een dalende bodemvruchtbaarheid leidt.

Met deze themamiddag laat de CBAV zien wat de trends in bodemvruchtbaarheid zijn in de afgelopen 30 jaar, hoe goed te bemesten binnen de krappe gebruiksnormen, wat daarbij de rol van de bemestingsadviezen is en welke maatregelen genomen kunnen worden om efficiënter te bemesten. Ook leggen we uit wat equivalente maatregelen zijn en welke equivalente maatregelen naar verwachting binnenkort gebruikt kunnen worden. Tot slot lichten we de ingezette vernieuwing van bemestingsadviezen van fosfaat, kali en andere elementen op basis van de combinatie van intensiteit en capaciteit toe.

CBAV stelt beoordelingssystematiek voor bemestingsadviezen op