Laden Evenementen

Praktijkdag Bodem en Nutriënten Kringlopen 20 september

‘van wetenschap naar praktijk’

Lezingen, workshops en demobezoek worden ingevuld door:

  • Leve(n)de Bodem Brabant
  • PPS Beter Bodembeheer
  • PPS Kringloop organische stof én bodemweerbaarheid bevorderen
  • TKI/PPS-project KOM Leerreis Nutriëntenkringloop
  • Kennisprogramma Circulair Terreinbeheer
  • KB-project Evaluatiekader voor organische meststoffen

Te zijner tijd komt het programma en het aanmeldformulier online beschikbaar op de websitepagina om u in te schrijven voor de verschillende onderdelen van deze dag.