Laden Evenementen

Open dag graszaadonderzoek op Rusthoeve

Jaarlijks doen Proefboerderij Rusthoeve en Delphy onderzoek ter behoud en verbetering van de productie van graszaden en graszodenteelt. De highlights uit dit onderzoek worden gepresenteerd op een open dag die plaatsvindt op

vrijdag 2 juni 2017, 10 – 15 uur, Rusthoeve, Noordlangeweg 42, Colijnsplaat

Programma (voorlopig*)

10.00 uur
  • Ontvangst
  • Wat doet de Werkgroep graszaden voor u
  • Mogelijkheid tot inbreng onderzoeksvoorstellen
10.15 uur
  • Screeningsproef herbiciden, selectiviteit voor Engels raaigras, roodzwenkgras, veldbeemd en rietzwenkgras en effectiviteit op de onkruidgrassen duist, Vulpia, windhalm en straatgras
  • Bezoek DEMO moddus bespuitingen. Wat is het effect van verschillende doseringen en toevoegingen op het gewas Engels Raaigras.
12.00 uur
  • Lunch, enkele korte posterpresentaties
13.00 uur
  • Bezoek aan een proefveld in Lewedorp, Atlantis en Hussar in veldbeemd en roodzwenk en/of een proefveld in Kerkwerve, bestrijding van dicotyle onkruiden in Engels raaigras, stikstofbemesting van Engels raaigras, meerdere meststoffen en tijdstippen. De bemestingsproef is aangelegd door Cultus in samenwerking met meststoffenleveranciers.
15.00 uur
  • Einde

 

*Het definitieve programma is een week voor de bijeenkomst bekend en wordt toegezonden.

 

Het onderzoek vindt plaats in opdracht van de Werkgroep Graszaad en Graszoden, een onafhankelijke werkgroep die tot doel heeft de teelt van graszaad en graszoden te bevorderen. Een belangrijke activiteit is teeltkundig onderzoek. Hiervoor bestaat een samenwerking met Delphy en Proefboerderij Rusthoeve. Samen vormen zij het Expertisecentrum Graszaad en Graszoden.

De werkgroep bestond al onder het Productschap Akkerbouw en is na het opheffen van het productschap, eind 2014, doorgegaan als onafhankelijke werkgroep. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de bedrijven die in Nederland graszaden contracteren. Daarnaast hebben twee vertegenwoordigers van de telers, vanuit LTO en de graszaadstudieclub Tholen/St. Philipsland, zitting in de werkgroep. De Nederlandse Vereniging van Kwekers van Graszoden heeft ook twee vertegenwoordigers in de werkgroep.

De activiteiten van de werkgroep worden gefinancierd uit een bijdrage per hectare graszaad, die bijeengebracht wordt door de graszaadbedrijven. De bijdrage is dit seizoen € 10,- per hectare. De telers betalen ongeveer € 8,- per hectare en de zaadbedrijven vullen het aan tot € 10,-. De zaadbedrijven verrekenen de bijdrage met de afrekening van het geleverde graszaad.