Laden Evenementen

‘Middag Tuinen’ bij Paprika | 4 mei 2017

Op 4 mei 2017 organiseert Delphy een ‘Middag Tuinen’ voor telers, toeleveranciers, adviseurs consultants en onderzoekers over het onderzoek naar de energiezuinige paprikateelt in Delphy Improvement Centre.

Aanleiding en omschrijving

Vanuit onze kernwaarden: Kennisontwikkeling en Kennisimplementatie organiseert Delphy een ‘Middag Tuinen’. Telers, toeleveranciers, consultants en onderzoekers krijgen informatie over de huidige stand van zaken binnen deze proef en over de verwachte mogelijkheden.

In het seizoen 2015-2016 is het project ‘Energiezuinige paprika met goede kwaliteit’ uitgevoerd, waarbij er praktijkwaardig is geteeld en geproduceerd met een verbruik van 17 m3/m2. In het nieuwe onderzoek is de isolatie van de kas verhoogd door het gebruik van een dubbelscherm (met spouw) in combinatie met een enkel energiescherm.

De doelstelling is om het verbruik in te wintermaanden te reduceren tot max 0.7 m3/m2 per week en het totaalverbruik terug te brengen naar 15 m3/m2, door de schermdoeken maximaal te gebruiken. In de zomer is de uitdaging de plant in balans te houden en te telen met een CO2 verbruik van maximaal 0.8 kg/m2/week door te doseren op lichtintensiteit.  Door te sturen op de netto stralingsmeter en het realiseren van een uniform klimaat en schermen tegen uitstraling moet binnenrot worden voorkomen.

Deze proef vergelijken we met een vergelijkbare proef (hetzelfde ras en plantdatum) van praktijkbedrijf van Quality Peppers. Marcel Raaphorst presenteert hiervan de resultaten.

Programma

14.00 uur   Ontvangst met koffie/thee bij Delphy Improvement Centre in Bleiswijk
14.15 uur    Presentatie proef-opzet 2017 door Lisanne Schuddebeurs (Delphy)
14.45 uur   Bezoek proef Delphy Improvement Centre
15.15 uur    Pauze met koffie/thee
15.45 uur   Presentaties participanten
16.05 uur   Presentatie resultaten praktijkvergelijk door Arie de Gelder (Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw)
16.35 uur   Samenvatting en conclusie
16.40 uur   Netwerkborrel

Locatie

Delphy Improvement Centre
Violierenweg 3
2665 MV Bleiswijk

Parkeren

Er is voldoende (gratis) parkeerruimte bij ons gebouw.

Aanmelden

Deelname aan deze middag is gratis. U kunt zich uiterlijk tot 2 mei 2017 aanmelden voor deze middag via evenementen@delphy.nl

Informatie

Voor meer informatie over de inhoudt van het programma kunt u contact opnemen met Jeroen van Buren via 010 – 522 17 71.

Dit project is gefinancierd vanuit  het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland, het ministerie van Economische Zaken, Grodan & Svensson