Laden Evenementen

Innovatiedag Boomkwekerij en Vaste Planten

Op 22 september vindt bij Vaste Plantenkwekerij Lucassen in Afferden de Innovatiedag Vaste Planten plaats. Deze dag staat in het teken van innovaties die zorgen dat de boomkwekerij en vaste plantenteelt klaar is voor de toekomst.

Pieter en Marcel Lucassen zijn vooruitstrevende kwekers die met regelmaat nieuwe technieken en producten in de kwekerij toepassen. De dag vindt plaats op het perceel Milling aan de rand van Afferden. Naast en achter het perceel liggen andere percelen met vaste planten zodat de deelnemers een goed beeld krijgen van een groot sortiment van bloeiende planten.

De innovatiedag wordt georganiseerd door Delphy team boomteelt en Hessel Marketing & Communicatie in het kader van het innovatieproject ‘Onkruidbestrijding met plantaardig schuim’ en het Koepelproject Plantgezondheid. Beiden projecten worden uitgevoerd in opdracht van de Raad voor de Boomkwekerij.

Op en langs het perceel Milling presenteren toeleveranciers producten en technieken en worden er diverse demo’s toegelicht:

  • Precisielandbouw en mechanisatie in de boomkwekerij
  • Onkruidbestrijding met plantaardig schuim in de teelt van vaste planten
  • Emissiebeperking en testen van je eigen spuit
  • Plantversterking in de teelt van pioen
  • Rol van groenbemesters bij bodemverbetering en beperking schade door aaltjes
  • Bijen in de boomkwekerij: plaatselijke imker
  • Stimulering biodiversiteit in de kwekerij en
  • Diverse leveranciers van plantversterkers, bodemverbeteraars en groenbemesters.

Tevens is het mogelijk om de middag mee te laten tellen voor verlenging van uw licentie. 

Wilt u deze dag bezoeken klik dan hier voor het inschrijfformulier.
Heeft u vragen over deze dag? Neem dan contact op met Marianne Joosten van Delphy: m.joosten@delphy.nl of 0411-652525.

Wilt u als toeleverancier of producent deelnemen aan de dag in de vorm van een stand of demo?
Klik dan hier voor het deelnameformulier.
Bij vragen of overleg: neem dan contact op met Hans Smeets van Delphy: h.smeets@delphy.nl of 06 513 35 936.

logos-alle-deelnemers1-lucassen-22092016

perceel_pioenrozen_kwekerij_Lucassen  onkruidbestrijding_met_schuim