Laden Evenementen

Eindresultaten Koepelproject Plantgezondheid

Op 9 februari 2017 presenteren de uitvoerders van het Koepelproject Plantgezondheid de resultaten van de bijna 40 demo’s en praktijkproeven die zijn uitgevoerd binnen dit project. Het Koepelproject is twee jaar geleden gestart vanuit het resterende boomkwekerij geld van het Productschap Tuinbouw.

En werd gecoördineerd door de Raad voor de Boomkwekerij (Anthos en LTO). De resultaten van de demo’s en praktijkproeven zijn interessant en belangrijk voor de boomkwekerijsector. Ze geven handvatten aan boomkwekers en vaste plantenkwekers om zelf verder vorm te geven aan een duurzame boomkwekerij.

Onderwerpen van de demo’s en proeven zijn onder andere:
– Bodemverbetering: inzet van groenbemesters, strategie bodemverbetering door stimulering van bodemleven, biologische grondontsmetting in roos

– Duurzaam onkruidbeheer en knelpunten onkruidbestrijding in bos- en haagplantsoen

– Plantversterkers in diverse gewassen: roos, vaste planten, wortelrotgevoelig stek en buxus

– Stimulering biodiversiteit in roos, Functionele Agro Biodiversiteit en het communicatieproject ‘Blij met de Bij’

– Driftreductie en emissiebeperking, bodemverbetering en GPS

De Raad voor de Boomkwekerij, Anthos, de LTO Vakgroep Bomen en Vaste Planten en de begeleiders van de projecten (Delphy, Cultus, Agropoli, Groeibalans en Hessel Marketing & Communicatie) nodigen u van harte uit voor de bijeenkomst op 9 februari bij ZLTO in Den Bosch.
Naast een aantal plenaire inleidingen kunt u ook deelnemen aan een drietal workshops (in de vorm van ronde tafel bijeenkomsten) waarin we met u de resultaten van de demo’s en praktijkproeven willen bespreken.

Klik hier voor het programma, de inhoud van de workshops en opgave voor deze dag.