Laden Evenementen

Demomiddag bodem en plantversterking

Op 19 september 2018 organiseert Delphy in het kader van de twee projecten ‘Duurzame teel, gezonde producten’ en ‘Levende Bodem’ een demomiddag bodem en plantversterking. Locaties van deze praktische en interessante middag in Lottum zijn Seuren Roses en een perceel van Loonbedrijf Gebr. De Boer BV. Een interessante middag voor boomkwekers, vaste plantenkwekers, groententelers en akkerbouwers!
Tijdens de middag kunnen deelnemers een bezoek brengen aan drie locaties:

1. Pitches
Korte presentaties van enkele bedrijven over bodem, strategieën om de weerbaarheid van het gewas te vergroten, rol van compost hierbij en diverse analyses. Onder andere PHC, Soiltech, Orgapower, Chitisan (Xpert4growth Bvba) , Koppert, Mertens en Eurofins Agro.

2. Demoveld Duurzame Teelt, gezonde producten
Op en rond het bedrijf van Seuren Roses kunnen bezoekers diverse demo’s bezoeken. U krijgt praktische informatie hoe u uw grond kunt beoordelen, en op korte en langere termijn kunt werken aan uw bodem en weerbaarheid van uw gewas. Ook de mogelijkheden van bodemscanners en dronebeelden daarbij komen aan bod.
• Demo inzet steenmeel in oplossing i.r.t. aantasting van roest en meeldauw in roos
• Inzet drones & bodemscanners bij grond en gewasbeoordeling
• Mogelijkheden groenbemester mengsels, compost ter verbetering van bodem en bodemgezondheid en aantasting aaltjes
• Bepalen van de bodemconditie
• Effect van organische mestkorrels afkomstig van de verwerking van koolzaad

3. Demo’s i.k.v. levende bodem
Deze demo’s vinden plaats in samenwerking met Loonbedrijf De Boer in Lottum. Het gaat om grondbewerking en opheffen van verdichting. Met onder andere:
• Spitmachine van Imants
• Ondergronder
• Ecoploeg en ecowoeler

De komende maanden hoort u meer van de demodag en ontvangt u de uitnodiging.
De datum kunt u alvast in de agenda zetten: 19 september van 12.00 -17.00 uur in Lottum!

Het project ‘Duurzame Teelt, gezonde producten’ wordt mogelijk gemaakt door: