Laden Evenementen

‘De Demodag Boomkwekerij 2017’

Vrijdag 15 september organiseert Delphy ‘De Demodag Boomkwekerij 2017’ bij Boomkwekerij Louis van den Broek in Zundert.Op het bedrijf worden demo’s aangelegd en technieken en maatregelen gedemonstreerd die een ondernemer zelf kan toepassen op zijn bedrijf om de bodemkwaliteit en plantkwaliteit te verbeteren.

De demodag is onderdeel van het driejarige Europees project Leve(n)de Bodem dat onlangs is gestart. Binnen dit project gaan Vlaamse en Nederlandse boeren en tuinders specifieke bodemprobleem aanpakken door het implementeren van bestaande en nieuwe tools. De focus ligt op de kwaliteit van de organische stof, het verbeteren van de bodemstructuur en voorkomen van verdichting. Delphy begeleidt dit project samen met ZLTO en HAS in de zuidelijke provincies van Nederland.

Wilt u De Demodag Boomkwekerij bezoeken meldt u zich dan vooraf aan via het inschrijfformulier in de downloads hiernaast.
U kunt uw bezoek aan de demodag ook mee laten tellen voor verlenging van uw spuitlicentie (categorie Teelt).

De Demodag Boomkwekerij is ook een unieke kans om uw product, maatregel of systeem onder de aandacht te brengen en te promoten door deel te nemen aan de informatiemarkt.
Heeft u interesse in een stand of marktkraam? Geef u dan op via het opgaveformulier in downloads hiernaast.


Het project Leve(n)de bodem is gefinancierd binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.” Het project wordt voor 50% gefinancierd door Europa. De overige 50% wordt gefinancierd door de provincie Antwerpen, provincie Limburg, provincie Oost-Vlaanderen, provincie Vlaams-Brabant, provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse Overheid. De Nederlandse provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.
Meer info over Interreg: www.grensregio.eu