Laden Evenementen

Demomiddag bodem en plantversterking

Op woensdagmiddag 19 september wordt een demodag in het kader van de projecten Leve(n)de Bodem/POP3, Duurzame teelt Limburg gehouden bij Seuren Rozenkwekerijen in Lottum en aanliggende percelen groenbemesters, bieten en kruiden. Graag nodigen wij u uit voor deze middag met praktische demonstraties en lezingen.

Demoveld met demo’s

  • Fijne steenmeeloplossingen en strategie plantversterking ter voorkoming van schimmelziekten in rozen, i.s.m. Poortershaven.
  • Inzet drones, bodemscanners. Hoe breng je effectief met de laatste technieken de conditie van je perceel in kaart? Topsoilmapper van CNH Industrial, Dual EM van Fleuren en Dronewerkers.
  • Mogelijkheden groenbemestermengsels en compost met als doel om de structuur te verbeteren i.s.m. DLF en PHC. Aan de hand van profielkuil wordt er een toelichting gegeven.
  • Plantversterking in de teelt van kruiden en groenten, i.s.m. Xpert4growth bvba.

Presentaties

Korte inhoudelijk inleidingen van: Soiltech, Van Iersel Compost, Koppert en Eurofins Agro.

Bezoek aan demoveld

In het kader van INTERREG Levende Bodem, i.s.m. Loonbedrijf Gebr. de Boer in Lottum.

  • Spitmachine van Imants
  • Lemken Jewel met 4 schaar met strokenrister
  • Ovlac Ecoploeg
  • Rabe Woelcombinatie
  • Evers Diepwoeler

De demodag is interessant voor boomkwekers, vaste plantenkwekers, groentetelers en akkerbouwers.

Aanmelden

Bezoek aan de demodag is gratis, wel graag vooraf aanmelden via het aanmeldingsformulier onder downloads in verband met de catering.

Informatie

Eugène van Abeelen
M +31 (0)6 53 94 90 72
E e.vanabeelen@delphy.nl