Laden Evenementen

Delphy Pootaardappelvelddag

De Pootaardappelvelddag vindt plaats in het centrum van de pootgoedteelt op het teeltbedrijf van de NAK in de N.O.P. Dinsdag 26 juni is het moment van de Pootaardappelvelddag. Vanaf 14.30 uur worden via geleide rondgangen alle objecten toegelicht. De laatste rondleiding start om 19.00 uur. Het bedrijvenplatform is ‘s middags en in de avond te bezoeken.

Hygiëne protocol:  Omdat we deze velddag te gast zijn op het proef- en controlebedrijf van de NAK kunnen we alleen het perceel op als alle bezoekers in schone kleding en met schoon schoeisel komen.

Bedrijvenplatform:  de volgende bedrijven zijn als standhouder aanwezig: Agro-Vital BV, Alltech, BASF Nederland B.V., Broere beregening, CHD Eefting Landbouwspuitmachines BV, De Groene Vlieg/HLB, Delphy BV, Kamps de Wild, DT Dijkstra, Ecostyle, koeckhoven.net, Necap Pallets & Kisten B.V., N-xt Soil Services, OCI Nitrogen BV, Olmix , Ralco, Timac Agro Nederland, vakblad ‘vd Grond’, Vereinigte Hagel agrarische verzekeringen, Wifo-Anema BV, WingsSprayer en WUR Praktijkonderzoek.

Demo’s machine: Broere Beregening zal druppelirrigatie-apparatuur werkzaam op solar energy  demonstreren,  Kamps de Wild demonstreert haar Amazone spuit op het erf. Ook CHD Eefting Landbouwspuitmachines BV is met een machine aanwezig. Bij Koeckhoven.net kunt u zowel een ecoploeg als een kopeg eens nader bekijken en N-xt Soil Services is te bezoeken in hun eigen mastertent. WUR Praktijkonderzoek licht de meet-unit toe bij het ziekzoeken en Wifo-Anema BV demonstreert de meegebrachte kantelaar.

NAK controleveld en ziekzoeken: De NAK heeft naast het proefveld van de velddag haar eigen controleveld liggen waar diverse partijen pootgoed worden opgekweekt ter controle. Daarnaast liggen ook de ziekzoeken planten. Tijdens de rondleiding zal de NAK deze werkwijze en het belang ervan toelichten.

Demo onkruidbestrijding: Een aantal herbicidencombinaties wordt vergeleken in de zoektocht hoe het niet meer toegelaten linuron het beste vervangen kan worden. Tijdens de rondgang krijgt u een toelichting op de eerste resultaten.

Onderzoek bemesting: Bemestingsproef, waarin verschillende producten naast elkaar zijn toegepast. Het betreft producten van Ralco, Olmix (gewasbespuiting en granulaat), Alltech, Alfing, AleOMenno. Tijdens de rondleiding worden de verschillende producten toegelicht.

Luis-virusproef: De meningen over de beste aanpak van de luis en virus bestrijding zijn verdeeld. Diverse strategieën worden in dit onderzoek uitgetest en toegelicht door een adviseur van Delphy.

Quad planten: Heeft het voordeel om de poters niet op een rij te leggen maar afwisselend meer naar links of naar rechts. De resultaten van 2017 waren interessant. Toelichting hierover bij deze nieuwe proef.

Demonstratie spuittechniek: In de rondleiding is een korte demonstratie opgenomen waarbij met de Delphy Spuitsystemenmachine 4 verschillende systemen (conventioneel, Airtec, luchtondersteuning, WingSSprayer) worden getoond en toegelicht. De demo vindt plaats in aardappelen en wordt uitgevoerd met water. U krijgt een deskundige toelichting van adviseurs van Delphy.

Meer informatie over de verschillende demo’s en rondleidingen is te lezen in de speciale uitgave van het vakblad ‘vd Grond’ Pootaardappel die alle pootgoedtelers half juni hebben ontvangen.

Delphy en partners laten de actuele ontwikkelingen zien op het gebied van bemesting, teelt, ziektebestrijding en mechanisatie door middel van interessante proeven en demonstraties. De Pootaardappelvelddag  krijgt een vervolg op Dé Landelijke Pootaardappeldag op 31 januari 2019 in Emmeloord waar ieder jaar zeker 300 deelnemers uit Nederland, België en Duitsland aanwezig zijn. Met de combinatie van deze beide dagen ontstaat een kennisagenda met veldonderzoek en bespreking van resultaten.

Aanmelden als standhouder en/of adverteerder kan via het formulier